13 oktober 2024

Wie mag er stemmen en is het verplicht?

Uitnodigingsbrief

Waar stemmen?

Volmacht geven of krijgen ?

Meer weten ?

Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

Vanaf 18 jaar mag u stemmen, maar dat is niet verplicht.

U mag in Geel stemmen indien u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent ofwel
  • Belg op 1 augustus 2024.
  • Europese burger en geregistreerd als gemeenteraadskiezer ten laatste op 31 juli 2024 (enkel mogelijk voor gemeenteraadsverkiezingen). Registreren kan online of via het inschrijvingsformulier voor EU onderdanen, dat u bezorgt aan de dienst burgerzaken.
  • derdelander, 
   • die ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België heeft gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, en
   • geregistreerd is als gemeenteraadskiezer ten laatste op 31 juli 2024 (enkel mogelijk voor gemeenteraadsverkiezingen). Registreren kan online of via het inschrijvingsformulier voor niet-EU onderdanen, dat u bezorgt aan de dienst burgerzaken.
 • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters (bevolkings- of vreemdelingenregister) van Geel op 1 augustus 2024.
 • U bent 18 jaar of ouder op 13 oktober 2024.
 • U hebt stemrecht (u bent niet uitgesloten of geschorst).

Uitnodigingsbrief

Kiezers zijn bij de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 niet meer verplicht om te gaan stemmen. De oproepingsbrief wordt dus een uitnodigingsbrief: je wordt niet meer verplicht, maar uitgenodigd om te gaan stemmen.

Geelse kiezers zullen eind september 2024 zowel een papieren uitnodigingsbrief ontvangen als een digitale versie ervan, via Mijn Burgerprofiel. In de brief vindt u op welke locatie en in welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Dit brengt u mee als u gaat stemmen :

 • uw uitnodigingsbrief
 • uw identiteitskaart

Bent u de uitnodigingsbrief verloren of heeft u hem niet ontvangen?

Als u uw originele uitnodigingsbrief niet ontvangen of verloren heeft, kunt u de digitale uitnodigingsbrief afdrukken en meebrengen naar het stemlokaal. Het is ook mogelijk de uitnodigingsbrief te tonen aan de leden van het stembureau via de smartphone met de Stad Geel app. Of u kunt een duplicaat van de uitnodigingsbrief aanvragen bij de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het verkiezingsloket.

Waar stemmen?

Alle kiezers van

 • Sint-Amands, Punt en Winkelomheide : stemmen in fuifzaal De Waai
 • Larum, Elsum en Ten Aard : stemmen in sport- en trefcentrum Axion
 • Sint-Dimpna : stemmen in dienstencentrum Luysterbos
 • Oosterlo, Stelen en Zammel : stemmen in MPI Oosterlo
 • Holven en Bel : stemmen in het Sint-Aloysiuscollege van KOGEKA

Volmacht geven of krijgen ?

U bent niet verplicht om een volmacht te geven als u niet naar het stemlokaal kan gaan. U bent ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen als u niet gaat stemmen en ook geen volmacht geeft.

Als u wel een volmacht wil geven, kan dit omwille van volgende redenen met bijhorend attest:

 • Ziekte of handicap: u voegt dan een medisch attest bij de volmacht. Een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.
 • Werk:
  • u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. U voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van uw gezin die met u in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
  • u moet op de dag van de verkiezingen werken. U voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat hij op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
  • U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. U voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt. De burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven levert het attest (formulier A96b) af. Ook de leden van het gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.
 • Opsluiting in de gevangenis: u voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt.
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging: u voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat u op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen.
 • Studie: u kan om studieredenen niet naar het stemlokaal gaan. U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling.
 • Verblijf in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 13 oktober 2024 naar het stemlokaal te gaan, vaststelt. U vraagt het attest aan bij de burgemeester uiterlijk op 12 oktober 2024 en voegt dit bij de aanvraag met de nodige bewijsstukken. Deze bewijsstukken kunnen bijvoorbeeld zijn: een reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of een reservatie van een hotel of kampplaats via internet etc.

U kunt geen volmacht uitoefenen als u enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont. Om een stem met volmacht uit te brengen, brengt u eerst uw eigen stem uit en toont u naast uw eigen afgestempelde uitnodigingsbrief, ook de uitnodigingsbrief van de volmachtgever.

Lees er meer over:

Meer weten ?

De lokale verkiezingen worden om de zes jaar georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Lees meer op volgende websites:

DEZE PAGINA WORDT REGELMATIG AANGEVULD