13 oktober 2024

Wie mag er stemmen en is het verplicht?

Uitnodigingsbrief

Volmacht geven of krijgen ?

Meer weten ?

Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

Vanaf 18 jaar mag u stemmen, maar dat is niet verplicht.

U mag in Geel stemmen indien u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U bent ofwel
    • Belg op 1 augustus 2024.
    • niet-Belg en geregistreerd als gemeenteraadskiezer tussen 1 september 2023 tot en met 31 juli 2024 (enkel mogelijk voor gemeenteraadsverkiezingen). Registreren kan online
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Geel op 1 augustus 2024.
  • U bent 18 jaar of ouder op 13 oktober 2024.
  • U hebt stemrecht (u bent niet uitgesloten of geschorst).

Uitnodigingsbrief

In de uitnodigingsbrief vindt u op welke locatie en in welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Dit brengt u mee als u gaat stemmen :

  • uw uitnodigingsbrief
  • uw identiteitskaart

Bent u de uitnodigingsbrief verloren of hebt u hem niet ontvangen?

Zonder uitnodigingsbrief kunt u geen geldige stem uitbrengen. Geelse kiezers zullen eind september 2024 zowel een papieren uitnodigingsbrief ontvangen als een digitale versie ervan, via Mijn Burgerprofiel. Als u uw originele uitnodigingsbrief niet ontvangen of verloren hebt, kunt u de digitale uitnodigingsbrief afdrukken en meebrengen naar het stemlokaal. Het is ook mogelijk de uitnodigingsbrief te tonen aan de leden van het stembureau via de smartphone met de Stad geel app. Of u kunt een duplicaat van de uitnodigingsbrief aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Volmacht geven of krijgen ?

U kunt geen volmacht uitoefenen als u enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont. Om een stem met volmacht uit te brengen, brengt u eerst uw eigen stem uit en toont u naast uw eigen afgestempelde uitnodigingsbrief, ook de uitnodigingsbrief van de volmachtgever.

Lees er meer over:

Meer weten ?

De lokale verkiezingen worden om de zes jaar georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid. Lees meer op volgende websites: