25 jaar Behaag onze Kempen = 1 miljoen bomen en struiken

Behaag onze Kempen bestaat 25 jaar en sinds de opstart verdeelde de actie meer dan 1 miljoen bomen in de Kempen. De miljoenste boom werd vrijdag 6 december 2019 aangeplant in Geel door 33 kinderen van de stedelijke basisschool in Larum.
  • 11 395 bestellingen
  • 1 001 800 bomen en struiken
  • 10 kilogram bloemenzaad
  • 22 850 biobloembollen

Dat is het indrukwekkende resultaat van 25 jaar Behaag Onze Kempen.
 
"Het is en blijft een fantastische actie", aldus vrijwilliger en medeoprichter Daan Janssens. "Natuurwinst binnen en buiten de reservaten was het doel. Buiten de reservaten door onze tuinen te vergroenen met streekeigen plantsoen en binnen de reservaten door de winst van de bomenverkoop integraal aan Natuurpunt door te storten."

Concrete klimaatacties geven mensen hoop

Behaag onze Kempen verenigt drie natuurverenigingen, IOK en 27 gemeentebesturen en mobiliseert jaarlijks meer dan 100 verschillende vrijwilligers en zo’n 800 bestellers. Dat hele team werkt heel concreet aan een beter klimaat en milieu, aan meer natuur. Dat is erg belangrijk in een tijd waar mensen om de oren worden geslagen met slecht nieuws over milieu en natuur. Het geeft zin en hoop.

Het is een actie met alleen maar voordelen: meer biodiversiteit en meer CO2-opslag. Behaag onze Kempen is ook een sensibiliseringsactie: het is een pleidooi voor het aanleggen van een tuin die rekening houdt met mens, natuur, milieu en landschap.

De miljoenste boom staat in Geel

Een kerselaar krijgt de eer de miljoenste boom te zijn. Leuk want hij wordt aangeplant op publiek domein in de pastorijtuin van Larum, zodat iedereen mee kan smullen.

Stad Geel heeft van in het begin enthousiast meegewerkt aan Behaag onze Kempen. Dat loont, een 700-tal Gelenaars bestelden bij Behaag onze Kempen, goed voor zo’n 70 000 bomen in onze Stad. Zo is Geel een van de koplopers van alle deelnemende gemeenten. Deze bomen creëren ook heel wat lokaal voedsel en biodiversiteit. Dat bevordert de leefbaarheid van onze stad en komt daarenboven het milieu en onze gezondheid ten goede!

De stad is trots dat de miljoenste boom in onze deelgemeente Larum prijkt in de vernieuwde pastorijtuin. Zo kan iedereen meesmullen van de vruchten van deze kerselaar. Tijdens het persmoment onthulde de stad een infobord om zo ook de inwoners te sensibiliseren.

Als bijlage vindt u een uitgebreide persnota met meer informatie en cijfers.

Gepubliceerd op vrijdag 6 december 2019 13.29 u.