44 nieuwe overtredingen van de coronamaatregelen de voorbije dagen

Sinds de maatregelen van de federale regering voor het indijken van het coronavirus, zet de politiezone extra ploegen in om toezicht te houden op de naleving hiervan. Om het coronavirus onder controle te houden, is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en zich aan de opgelegde maatregelen houdt. Het duurt lang, het is moeilijk, maar hou vol! Dit is in het belang van elk van ons. Alleen zo zullen we het coronavirus klein krijgen.

44 nieuwe overtredingen

Lap je de regels toch aan je laars? Dan riskeer je een proces-verbaal of een onmiddellijke minnelijke schikking. De voorbije dagen schreven we 44 bekeuringen uit in het kader van het coronavirus. De inbreuken die het vaakst voorkwamen waren niet-essentiële verplaatsingen (27) en samenscholingen (14). We hopen dat deze hardleerse burgers zo toch nog tot inzicht komen en zich alsnog aan de regels zullen houden.

320 geregistreerde inbreuken tot nu

In totaal werden er tot nu 320 overtredingen van de coronamaatregelen effectief beboet. Hierbij waren 136 bekeuringen voor niet-essentiële verplaatsingen, 100 voor samenscholingen en 84 voor andere. We kunnen het niet genoeg herhalen: neem je verantwoordelijkheid, blijf in uw kot en help zo samen corona te bestrijden. Veiligheid is nu meer dan ooit een gedeelde zorg!

Vragen over corona?

Eénduidige info over wat exact wel en niet mag met betrekking tot de coronamaatregelen vind je op de website www.info-coronavirus.be. Je kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 14 689. Deze infolijn is op weekdagen bereikbaar tussen 8 en 20 uur, tijdens de weekends tussen 10 en 20 uur. Voor een antwoord op vragen over het coronavirus die specifiek te maken hebben met je woonplaats, kijk je op de website van je stad of gemeente.

Gepubliceerd op vrijdag 17 april 2020 15.02 u.