9 juni 2024

Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

Waar stemmen en parkeren ?

Toegankelijkheid

Oproepingsbrief

Hoe geldig stemmen of graag al eens oefenen ?

Volmacht geven of krijgen ?

Hoe verontschuldigen ?

Meer weten ?

Aanplakborden voor politieke partijen ?

Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

U mag in Geel stemmen indien u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent ofwel
  • Belg op 1 april 2024 én 18 jaar of ouder op 9 juni 2024. In dat geval stemt u voor alle verkiezingen en is de stemming verplicht.
  • Belg op 1 april 2024 én tussen 16 en 18 jaar op 9 juni 2024. In dat geval stemt u enkel voor de Europese verkiezingen en is de stemming ook verplicht. U hoeft zich op voorhand niet in te schrijven.
  • Europese burger, 16 jaar of ouder op 9 juni 2024 én geregistreerd als kiezer ten laatste op 31 maart 2024. In dat geval stemt u enkel voor de Europese verkiezingen. Informatie over hoe u zich kunt registreren vindt u hieronder. De stemming is verplicht na registratie.
 • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters (bevolkings- of vreemdelingenregister) van Geel op 1 april 2024.
 • U hebt stemrecht (u bent niet uitgesloten of geschorst).

Bekijk de voorwaarden voor Belgen in het buitenland.

Registratie voor Europeanen in België kan vanaf 14 jaar :

Waar stemmen en parkeren ?

Alle kiezers van

 • Sint-Amands, Punt en Winkelomheide : stemmen in fuifzaal De Waai
 • Larum, Elsum en Ten Aard : stemmen in sport- en trefcentrum Axion
 • Sint-Dimpna : stemmen in dienstencentrum Luysterbos
 • Oosterlo, Stelen en Zammel : stemmen in MPI Oosterlo
 • Holven en Bel : stemmen in het Sint-Aloysiuscollege van KOGEKA

Ga bij voorkeur met de fiets stemmen, zo vermijd je verkeersdrukte en volle parkings. Er zijn voldoende fietsenstallingen of fietsenrekken. Toch liever met de auto? U parkeert dan gratis 

 • nabij fuifzaal De Waai : op parking Werft en parking Havermarkt
 • nabij sport- en trefcentrum Axion: op de parking van Thomas More Hogeschool (via Kleinhoefstraat)
 • nabij dienstencentrum Luysterbos: op de personeelsparking van het ziekenhuis
 • nabij MPI Oosterlo: op de parking aan de kerk en de personeelsparking van het MPI
 • nabij Sint-Aloysiuscollege van KOGEKA : op parking Pas (t.h.v. het zwembad)

Er zijn parkingbegeleiders in de buurt om u de juiste weg te wijzen.

Toegankelijkheid

Rolstoelgebruikers kunnen een beroep doen op aangepast vervoer naar en van het stemlokaal. Hier vind je de contactgegevens per provincie. Ook Welzijnszorg Kempen organiseert ritten, via De Rolmobiel. Reserveer tijdig!

Alle gebouwen en stembureaus zijn toegankelijk voor personen met een handicap.

Elk stembureau beschikt over een aangepast stemhokje met ruimere draairuimte en een lager geplaatste stemcomputer. Laat ter plaatse weten dat u die stemcomputer wilt gebruiken. Indien gewenst, helpt een lid van het stembureau u. Een kiezer met een handicap kan ook een persoon naar keuze vragen voor hulp in het stemhokje, met toestemming van de voorzitter van het stembureau.

Assistentiehonden zijn toegelaten.

Er zijn ook bij elke locatie enkele aangepaste parkeerplaatsen voorzien, in dat geval zal de parkingbegeleider u naar de juiste plaats begeleiden. U herkent hen aan het fluo hesje.

U kan een vergrootglas vragen aan de voor- of bijzitter van het stembureau.

Nog vragen? De medewerkers van het verkiezingsloket helpen u graag verder.

Oproepingsbrief

Geelse kiezers zullen in mei 2024 zowel een papieren oproepingsbrief ontvangen als een digitale versie ervan, via MijnBurgerprofiel. De digitale oproepingsbrief zal enkele dagen later verstuurd worden dan de papieren versie.

Is uw oproepingsbrief verloren of heeft u hem niet ontvangen?

De meeste Gelenaars hebben hun oproepingsbrief reeds ontvangen. Tot en met dinsdag 28 mei worden nog oproepingsbrieven verdeeld door BPOST. 

Als u uw originele oproepingsbrief niet ontvangen of verloren heeft, kunt u de digitale oproepingsbrief afdrukken en meebrengen naar het stemlokaal. Het is ook mogelijk de oproepingsbrief te tonen aan de leden van het stembureau via de smartphone met de Stad Geel app. Of u kunt een duplicaat van de oproepingsbrief aanvragen bij de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren van het verkiezingsloket.

Hoe geldig stemmen of graag al eens oefenen?

In de oproepingsbrief vindt u op welke locatie en in welk stembureau u uw stem uitbrengt. Dit brengt u mee als u gaat stemmen:

 • Oproepingsbrief (op papier of digitaal)
 • Identiteitskaart

U kan de digitale uitnodigingsbrief ook op het scherm van een smartphone tonen aan de leden van het stembureau. U krijgt dan geen stempel om aan te tonen dat u gestemd heeft, maar het stembureau zal op de aanstiplijst wel aanduiden dat u gestemd heeft. Uitzondering : U kan geen volmacht uitoefenen als u enkel een digitale uitnodigingsbrief op het scherm van een smartphone toont.

In Geel wordt elektronisch gestemd. Hier vindt u meer info over hoe je een geldige stem uitbrengt.

Voor wie het stemmen vooraf eens wil oefenen, staan er van maandag 29 april tot en met vrijdag 31 mei op verschillende plaatsen stemcomputers ter beschikking: 

 • Aan de onthaalbalie van het stadhuis zijn er 2 stemcomputers, begeleiding kan tijdens de openingsuren van het stadhuis. Ook groepen zijn welkom! Geef in dat geval een seintje vooraf.
 • In de bib is er 1 stemcomputer, begeleiding kan tijdens de openingsuren van de bib. Digitaal minder vaardig? Op dinsdagavond is er intensieve begeleiding mogelijk van 17 tot 19 uur.
 • In het dienstencentrum Luysterbos is er 1 stemcomputer, daar is op elke werkdag tussen 9u en 12u begeleiding mogelijk.

Volmacht geven of krijgen ?

U kan een andere kiezer een volmacht geven om een stem uit te brengen in uw plaats. Met een andere kiezer wordt bedoeld, een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als een kiezer die de volmacht geeft.

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

De reden van volmacht moet bevestigd worden op het volmachtformulier zelf door de persoon die u in het overzicht hieronder terugvindt. Een volmacht kan gegeven worden voor één van volgende redenen:

 • Ziekte of handicap : de reden wordt op het formulier bevestigd door een arts met vermelding van het RIZIV nummer
 • Werk :
  • voor werknemers : de reden wordt op het formulier bevestigd door de werkgever
  • voor zelfstandigen : de reden wordt op het formulier bevestigd door de burgemeester mits voorleggen van bewijzen (zie verder)
 • Studie : de reden wordt op het formulier bevestigd door de onderwijsinstelling
 • Opsluiting in de gevangenis : de reden wordt op het formulier bevestigd door de instelling
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging : de reden wordt op het formulier bevestigd door de organiserende organisatie
 • Verblijf in het buitenland voor andere redenen dan hierboven vermeld : de reden wordt op het formulier bevestigd door de burgemeester mits voorleggen van bewijzen (zie verder)

In de meeste gevallen kan een volmacht volledig ingevuld worden en hoeft u dus niet langs te komen. Enkel in de gevallen waar de burgemeester of zijn gemachtigde de reden voor de volmacht moet bevestigen, komt u langs tijdens de openingsuren van het verkiezingsloket met bewijzen:

 • Werk - zelfstandigen : op vertoon van het ondernemingsnummer en na ondertekening van een verklaring op eer, kan het volmachtformulier aangevuld worden
 • Verblijf in het buitenland voor toeristische redenen : op vertoon van bewijsstukken of na het ondertekenen van een verklaring op eer, kan het volmachtformulier aangevuld worden

Daarna bezorgt u het volledig ingevuld volmachtformulier aan de gevolmachtigde. 

U kunt geen volmacht uitoefenen als u enkel een digitale oproepingsbrief op het scherm van een smartphone toont. Om een stem met volmacht uit te brengen, brengt u eerst uw eigen stem uit en toont u naast uw eigen afgestempelde oproepingsbrief, ook de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Hoe verontschuldigen ?

Indien u niet kan gaan stemmen, kan u steeds een volmacht geven aan een andere kiezer. Als dat ook niet mogelijk is, kan u zich verontschuldigen.

U bezorgt dan uw oproepingsbrief samen met een bewijs van afwezigheid aan dienst burgerzaken - het verkiezingsloket, bij voorkeur vóór de verkiezingsdag of uiterlijk op 30 juni 2024.

De volgende redenen van afwezigheid en bewijzen worden aanvaard:

 • Ziekte of handicap : een medisch attest van een arts
 • Werk :
  • voor werknemers : een attest van uw werkgever of een arbeidscontract waaruit blijkt dat u op de verkiezingsdag moet werken
  • voor zelfstandigen : uw ondernemingsnummer en een bewijs dat u op de verkiezingsdag moet werken (openingsuren, ...)
 • Studie : een attest van de school of onderwijsinstelling
 • Opsluiting : attest van de instelling
 • Activiteit in het kader van godsdienst of overtuiging : een attest van de organisator met bevestiging dat u deelneemt aan een activiteit
 • Verblijf in het buitenland :
  • bewijzen van uw verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld: vliegtuigtickets, een hotelreservering, betaalbewijzen van tankbeurten of restaurantbezoeken op 9 juni, …
  • het bewijs van aanwezigheid in het buitenland, in te vullen door een buitenlandse instantie op 9 juni

Meer weten ?

De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen worden om de 5 jaar georganiseerd door De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Lees meer op volgende websites:

Aanplakborden voor politieke partijen ?

In elk deeldorp worden eind april aanplakborden voorzien voor het aanplakken van verkiezingspropaganda :

 • in Stelen, Zammel, Sint-Dimpna, Bel, Larum, Ten Aard : nabij de kerk
 • in Punt, Winkelomhei : nabij de school
 • in Oosterlo : in de nabije omgeving van de pastorij
 • in Sint-Amands : op de groenstrook tussen CC en stadhuis
 • in Elsum : ter hoogte van het speelpleintje - Meidoornstraat
 • in Holven : nabij het sportpark De Leunen - Eendenstraat

Er worden op elke locatie over een totale lengte van 15 meter borden geplaatst, waarvan een deel gereserveerd wordt voor verplichte aanplakkingen. Het grootste deel wordt evenredig verdeeld over de partijen die een lijst indienen.

De beschikbare ruimte per partij is ongeveer 1,22m x 1,22m en wordt aangegeven door het volgnummer dat aan de kandidatenlijst toegekend wordt.

Aanplakkingen gebeuren door de partijen zelf.

DEZE PAGINA WORDT REGELMATIG AANGEVULD