9 juni 2024

Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

Oproepingsbrief

Volmacht geven of krijgen ?

Meer weten ?

Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

U mag in Geel stemmen indien u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent ofwel
  • Belg op 1 april 2024 én 18 jaar of ouder op 9 juni 2024. In dat geval stemt u voor alle verkiezingen en is de stemming verplicht.
  • Belg op 1 april 2024 én tussen 16 en 18 jaar op 9 juni 2024. In dat geval stemt u enkel voor de Europese verkiezingen. Maar dat is niet verplicht¬†(stemrecht). U hoeft zich op voorhand niet in te schrijven.
  • Europese burger, 16 jaar of ouder op 9 juni 2024 én geregistreerd als kiezer tussen 1 mei 2023 tot en met 31 maart 2024. In dat geval stemt u enkel voor de Europese verkiezingen. Informatie over hoe u zich kunt registreren vindt u hieronder. Vanaf u geregistreerd bent, is de stemming verplicht.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Geel op 1 april 2024.
 • U hebt stemrecht (u bent niet uitgesloten of geschorst).

Bekijk de voorwaarden voor Belgen in het buitenland.

Registratie voor Europeanen in België kan vanaf 14 jaar :

Oproepingsbrief

In de oproepingsbrief vindt u op welke locatie en in welk stembureau u uw stem uitbrengt.

Dit brengt u mee als u gaat stemmen:

 • Oproepingsbrief
 • Identiteitskaart

Is uw oproepingsbrief verloren of hebt u hem niet ontvangen?

Zonder oproepingsbrief kunt u geen geldige stem uitbrengen. Geelse kiezers zullen in mei 2024 zowel een papieren oproepingsbrief ontvangen als een digitale versie ervan, via MijnBurgerprofiel. Als u uw originele oproepingsbrief niet ontvangen of verloren hebt, kunt u de digitale oproepingsbrief afdrukken en meebrengen naar het stemlokaal. Het is ook mogelijk de oproepingsbrief te tonen aan de leden van het stembureau via de smartphone met de Stad geel app. Of u kunt een duplicaat van de oproepingsbrief aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Volmacht geven of krijgen ?

U kunt geen volmacht uitoefenen als u enkel een digitale oproepingsbrief op het scherm van een smartphone toont. Om een stem met volmacht uit te brengen, brengt u eerst uw eigen stem uit en toont u naast uw eigen afgestempelde oproepingsbrief, ook de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Meer weten ?

De Europese, federale en Vlaamse verkiezingen worden om de 5 jaar georganiseerd door De Dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Lees meer op volgende websites: