Naar inhoud

Praktisch

Adviesraad dierenwelzijn

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be
Agenda & notulen

Adviesraad dierenwelzijn

Doelstellingen

De doelstellingen van de adviesraad zijn:

  • op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren over alle zaken op het stedelijk niveau die dierenwelzijn aanbelangen;
  • op vraag van het college, de gemeenteraad en stedelijke diensten adviezen verstrekken;
  • onderling overleg en samenwerking bevorderen tussen alle belanghebbende actoren.


Samenstelling
Nog in te geven