Naar inhoud

Praktisch

Grondgebonden zaken - klantencontactcentrum
Adviesraad Gemeentelijke Mobiliteit

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be
Agenda & notulen

Adviesraad Gemeentelijke Mobiliteit

Doelstellingen
De adviesraad gemeentelijk mobiliteit is een adviserend orgaan en heeft tot doel het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen personen, groepen, instellingen en diensten die ijveren voor een goede mobiliteit. Tevens wordt van hen verwacht advies uit te brengen aan het stadsbestuur aangaande mobiliteit.

 

Samenstelling
Voor de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwicht in de verschillende maatschappelijke doelgroepen. Een vertegenwoordiging van volgende verenigingen , instellingen en organisatie zetelt in deze raad:

 

 • Deskundigen :  Jan Schaeken, Tom Brijs,
 • Socio-culturele organisaties : Theo Peeters,
 • Jeugdverenigingen : Stijn Paepen,
 • Landbouworganisaties : Stijn Lietaer
 • Werkgevers :  /
 • Handelaars :  Michel Verelst, ondervoorzitter
 • Werknemers :  Rommers Willy, voorzitter
 • Sportverenigingen : Jens Van Akeleyen
 • Onderwijs , lager :  Lieve Dams
 • Onderwijs, secundair : Gorik Goris
 • Onderwijs, KHK :  Patricia Cools
 • Sp.A :  Kristof Van Reusel
 • CD&V : Hans Claessen  
 • Open VLD : Myriam Smets 
 • Groen : Peter Van Nuland   
 • Vlaams Belang :Rosa Van Cleempoel  
 • NVA :  Bart Vanherck  
 • Schepen mobiliteit : Christoph Molderez
 • Sectormanager stedelijke ontwikkeling en infrastructuur : Yasmine Driesmans
 • Verkeerskundige stad Geel :Nadine Smets
 • Centrummanager : Ivo Verhesen
 • Afgevaardigde Politie : Kris Leysen
 • Afgevaardigde brandweer :Gert Kempen
 • Afgevaardigde Agentschap Infrastructuur  : /
 • Secretaris :  Lea Wynants