Afschrift akte van echtscheiding

Let op: Voor echtscheidingen vanaf 1/01/2021 wordt er geen echtscheidingsakte meer opgemaakt. De echtscheiding wordt gerandmeld naast de huwelijksakte. Hiervoor dient u enkel een huwelijksakte op te vragen. Voor echtscheiding van voor 01/01/2021 kan u nog wel een echtscheidingsakte opvragen.

Als u het document aanvraagt voor gebruik in het buitenland, lees dan eerst het stuk 'Legalisatie van documenten'.

Online aanvragen Maak een afspraak

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De Griffie van de rechtbank brengt de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden op de hoogte.

De dienst burgerzaken neemt de echtscheiding op in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Procedure

  • U kan het attest online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Legalisatie van documenten

Indien het document aangevraagd wordt voor gebruik in het buitenland kan er een legalisatie of apostille nodig zijn. Of er al dan niet een legalisatie nodig is op uw document kan u HIER terugvinden.

Sinds 1/05/2018 kan er ook een digitale legalisatie of apostille aangevraagd worden.

  • apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven.
  • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.

Hoe u uw document kan laten legaliseren op de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken kan u HIER terugvinden.