BPA Technologiezone

Het BPA Technolgiezone werd intussen deels vervangen door het gemeentelijk RUP Technologiezone en het provinciaal RUP Genzyme