BPA Technologiezone

Het BPA Technologiezone werd intussen deels vervangen door het gemeentelijk RUP Technologiezone en het provinciaal RUP Genzyme.