Beleidsplan ruimte

Aandacht: In mei 2021 gaat een nieuwe versie van het beleidsplan ruimte in openbaar onderzoek. Op de pagina Mijn dorp, mijn stad, mijn Geel vindt u meer informatie over de nieuwe versie van het beleidsplan ruimte. De bijlages onderaan deze pagina dateren van 2017 maar blijven ter inzage beschikbaar. 

Het beleidsplan ruimte Geel bevat de visie van de stad Geel op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad op de langere termijn. Hierin is onder andere opgenomen waar er de komende jaren mag worden gebouwd, hoe we om willen gaan met de open ruimte en zijn voorwaarden opgenomen voor nieuwe projecten. Het plan is ambitieus in haar doelstellingen en wil ervoor zorgen dat Geel ook in de toekomst een prachtige plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven.