Bewonerskaart verhoogde tegemoetkoming

Woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone en hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT) en woont u in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kunt u een bewonerskaart aanvragen voor een verlaagd tarief van 25€. Met deze bewonerskaart kunt u altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van het voertuig plaatsen. Raadpleeg de verschillende zones van de bewonerskaarten onderaan deze pagina.

Voor wie?

 • U woont in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van stad Geel op het adres waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt
 • U beschikt over het correcte rijbewijs voor de wagen waarvoor u de bewonerskaart aanvraagt.

Voorwaarden

 • U hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT)
 • De wagen waarvoor u de kaart aanvraagt is ingeschreven op uw naam of u kan bewijzen dat u de wagen permanent ter beschikking hebt.
 • *Vanaf de aankoop van een tweede bewonerskaart is er een mogelijkheid om meerdere nummerplaten (max. 4) aan deze kaart te koppelen. U kan deze kaart maar voor één wagen tegelijkertijd gebruiken.

Procedure

 • Een eerste bewonerskaart aankopen doet u via bovenstaande knop “Online aanvragen”:
  • U vraagt uw bewonerskaart online aan via het e-loket. Na uw aanvraag via het e-loket zal uw dossier gevalideerd worden door OPC. Als je dossier is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met de betaalinstructies. 
  • Eens uw betaling werd geaccepteerd krijgt u een bevestiging. Uw parkeerkaart staat hierna geactiveerd en kan geraadpleegd worden in “mijn dossier”.
  • Hierna moet je niets meer doen, aan de hand van de nummerplaat kan de parkeerwachter je parkeerkaart controleren. U dient geen fysieke kaart meer achter de voorruit van het voertuig plaatsen.
  • Een parkeerabonnement is steeds één jaar geldig en kan verlengd worden via het e-loket. Als deze periode bijna op zijn einde loopt, moet je zelf een verlenging aanvragen. Je zal hiervoor tijdig een herinneringsmail of –brief ontvangen van OPC met uw referentienummer. Indien u geen referentienummer heeft ontvangen, contacteert u OPC via geel@parkeren.be
 • Bewonerskaarten kan u enkel via het e-loket aanvragen. Hebt u hulp nodig bij de invoer? Maak via bovenstaande knop een afspraak bij het contactcentrum grondgebiedszaken. 

  Vergeet onderstaande stukken, al dan niet digitaal, mee te brengen. Ook wanneer u hulp krijgt bij de invoer is bovenstaande procedure van kracht, u kan niet aan het loket betalen, noch meteen een parkeerkaart verkrijgen. 

  *TER INFO
  Als u uw nummerplaat of adres wenst te wijzigen, neem dat contact op met OPC via geel@parkeren.be 

Bedrag

 • Aanvragers die een bewijs van verhoogde tegemoetkoming kunnen voorleggen betalen € 25 voor de eerste en tweede bewonerskaart.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart (+ pincode ID)
 • Attest van verhoogde tegemoetkoming niet ouder dan 3 maanden
 • Een scan van het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs deel 1) van de wagen waarvoor je bewonersparkeren aanvraagt (het gaat om het gedeelte waar de naam en het adres van de eigenaar van de wagen opstaat);
 • Als de wagen op naam van een andere persoon staat: een scan van het verzekeringsdocument waarop je vermeld staat als medebestuurder;
 • Als het gaat om een bedrijfsvoertuig of een leasingwagen: een verklaring van bestendig gebruik door de werkgever of leasingmaatschappij.

Meer info

Het bewonersparkeren is ingedeeld in verschillende zones. Als bewoner van een bepaalde zone mag u parkeren in de straten die toegewezen zijn aan deze zone: zie onderstaande tabel of download het plan. Met een bewonerskaart mag u niet parkeren in de winkelstraten Nieuwstraat, Pas en Stationsstraat (1ste deel tot aan Technische Schoolstraat) tijdens de openingsuren van de winkels (van 9 tot 18 uur).

Volgende tabel geeft een overzicht waar u mag parkeren: 
Onderaan de pagina kan u een visuele kaart downloaden van elke parkeerzone.

Zone Je woont in Je mag parkeren in
Rozendaal (rood) · Fabriekstraat

· Heidebloemstraat

· Dr Verwaeststraat

· Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)

· Kanunnikenblok

· Gansakker

· Rozendaal

· Pallo

· Schoolsteeg

· Molenstraat

· Amandus-De-Vosstraat

· Fabriekstraat

· Heidebloemstraat

· Dr Verwaeststraat

· Antwerpsedries (tussen Rozendaal en Kanunnikenblok)

· Kanunnikenblok

· Gansakker

· Rozendaal

· Schoolsteeg

· Molenstraat

· Amandus-De-Vosstraat

Opmerking: Parkeren in Pallo is voorbehouden voor de bewoners van Pallo

Station (lichtgroen) · Stationsplein

· Stationsstraat

· Technische Schoolstraat (tot Kabienstraat)

· Kabienstraat

· Achterpad

· Stationsplein

· Stationsstraat (tss T. Schoolstraat en Stationsplein)

· Technische Schoolstraat (tot Kabienstraat)

· Kabienstraat

· Parking Lebonstraat

Elsum (lichtblauw) · Elsum

· Anemoonstraat vanaf nr 36

· Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat

· Elsum

· Anemoonstraat vanaf nr 36

· Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat

Waaiburg (donkerblauw) · Kameinestraat

· Waaiburg (tot Anemoonstraat)

· Heilige Geeststraat

· Veldstraat

· Anemoonstraat tem nr 35

· Possonsdries

· Peperstraat

· Kameinestraat

· Waaiburg (tot Anemoonstraat)

· Heilige Geeststraat

· Veldstraat

· Anemoonstraat tem nr 35

· Possonsdries

· Parking Stadhuis (Grote Werft)

Pas (roos) · Pas (tot aan Waterstraat)

· Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)

· Schuttershof

· Fehrenbachstraat

· Waterstraat (tss Pas en Fehrenbachstr)

· Gasthuisstraat (tss Diestseweg en Schuttershof)

· Markt 53-82


· Parking Pas

· Diestseweg (tot Fehrenbachstraat)

· Schuttershof

· Fehrenbachstraat

· Waterstraat (tss Pas en Fehrenbachstr)

· Gasthuisstraat (tss Diestseweg en Schuttershof)

Nieuwstraat (donkergroen) · Kollegestraat

· Nieuwstraat

· De Billemonstraat

· Pastoor Van Neylenstraat

· Gasthuisstraat (tss Schuttershof en St Dimpnaplein)

· Doelenstraat

· Kortestraat

· Kollegestraat

· Parking Nieuwstraat

· De Billemontstraat

· Pastoor Van Neylenstraat

· Gasthuisstraat (tss Schuttershof en St Dimpnaplein)

· Parking Kollegestraat

Opmerking: Parkeren in Doelenstraat en Kortestraat is voorbehouden voor de bewoners van deze straten.

Werft (oranje) · Lebonstraat (tss Stationsstraat en Patronaatstraat)

· Patronaatstraat

· Markt 1-52 en 83-93

· Werft 

· Lebonstraat (tss Stationsstraat en Patronaatstraat)

· Patronaatstraat

· Parking Stadhuis (Grote Werft)

· Parking Lebonstraat

St.-Dimpna (geel) · Rijn (tot Burgstraat)

· Logen (tot Burgstraat)

· St.-Dimpnaplein

· Rijn (tot Burgstraat)

· Logen (tot Burgstraat)

· St.-Dimpnaplein

Daarnaast zijn er nog een aantal straten die niet tot een bepaalde zone behoren waarvoor ook bewonerskaarten worden uitgereikt:

Je woont in Je mag parkeren in
Dr. Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker) Dr. Van de Perrestraat (tot aan Merelstraat/Bosakker)
Dornik Dornik
Verbueckenstraat Verbueckenstraat
Boerenkrijgstraat
 • Boerenkrijgstraat
 • Parking Stadhuis
 • Elsum
 • Anemoonstraat vanaf nr 36 
 • Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat)
JB Stessenstraat JB Stessenstraat
Brigandshof
 • Parking Stadhuis
 • Elsum
 • Anemoonstraat vanaf nr 36 
 • Lebonstraat (tss Patronaatstraat en Kabienstraat)
Laar 1-42 Laar 1-42