Brukel

Stel hier uw vraag Info werken

Het water van de Laarloop loopt momenteel in de openbare riolering. Door de werken zal de Laarloop gescheiden worden van de openbare riolering.

Welke werken

 • Rioleringswerken
  • Scheiden van de Laarloop van het openbare rioleringsstelsel t.h.v. Diestseweg
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in Brukel
  • Plaatsen van een pompstation DWA thv. Diestseweg
  • Aanleg van een gracht voor buffering en afvoer van hemelwater
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein
 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
  • Vernieuwing rijwegverharding
  • Aanleg van een stoep
  • Vernieuwen verlichting
  • Sanering waterleiding
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen

Timing

 De werken zijn beëindigd.

 • Vermoedelijke startdatum nutsmaatschappijen: 11 juni 2018
 • Vermoedelijke startdatum weg- en rioleringswerken: september 2018
 • Vermoedelijke totale duurtijd werken: +-12maanden
 • Aquafin voert de werken uit.
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.