Energie- en klimaatactieplan Kempen 2020

Op 21 maart 2014 ondertekende burgemeester Vera Celis samen met al haar collega’s van de andere IOK-gemeenten het burgemeestersconvenant. Met de ondertekening engageert het stadsbestuur zich ten opzichte van de Europese Commissie om een actief en ambitieus energie- en klimaatbeleid te voeren. Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot op het grondgebied van Geel met 20 % gedaald zijn. 

Om dat te kunnen realiseren, heeft Geel in samenwerking met IOK, VITO, de provincie Antwerpen, Fluvius en een aantal andere partners een Energie- en Klimaatactieplan opgemaakt. Dat plan bevat 263 acties verdeeld over 7 onderwerpen. Het Energie- en Klimaatactieplan is dynamisch opgevat: het bestuur kan het plan de komende jaren nog aanpassen aan technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en gewijzigde randvoorwaarden.