Energie- en klimaatactieplan Kempen 2030

Het energie- en klimaatactieplan Kempen 2030 beschrijft verschillende acties die de doelstellingen van het huidige burgemeestersconvenant moeten helpen realiseren. In eerste instantie moet de CO2-uitstoot t.o.v. 2011 drastisch verminderd worden. Daarnaast heeft dat plan ook ruime aandacht voor maatregelen die moeten helpen om ons aan te passen aan de ondertussen onvermijdelijk gebleken opwarming van het klimaat.

Het huidige plan focust op het haalbare: alle in het plan omschreven acties zijn terug te vinden in het meerjarenplan. Dat verzekert de financiering ervan gedurende de planperiode.

In het meerjarenplan zijn energie- en klimaat-gerelateerde acties over de verschillende beleidsdoelstellingen heen terug te vinden in verschillende uiteenlopende acties. Het energie- en klimaatactieplan Kempen 2030 daarentegen ordent deze acties in functie van het convenant en de rapportering ervan aan de Europese Commissie.