Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

De dienst stadsontwikkeling en kernversterking houdt zich bezig met beleidsvoorbereidend werk in verband met ruimtelijke planning enerzijds en stadsvernieuwing anderzijds:

 

  • Opmaak van structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, Masterplannen, stedenbouwkundige visies.
  • Kwaliteitsbewaking van verkavelingen, significante bouwprojecten.
  • Advies bij ruimtelijke planningsprocessen van hogere overheden en buurgemeenten .
  • Opzet en projectcoördinatie van stadsontwikkelingsprojecten.

Bevoegdheden