Naar inhoud

Praktisch

Sociaal Huis

JB Stessensstraat 69
2440 Geel


tel. 014 56 70 00
fax 014 56 70 19
sociaalhuis@geel.be

Sociaal Huis

Sociaal Huis

Sociaal Huis is de nieuwe naam voor alle welzijnsdiensten van OCMW en Stad. De sociale dienst van het Sociaal Huis vervult een aantal wettelijk bepaalde opdrachten op het vlak van de maatschappelijke dienst- en hulpverlening. Zo moet de dienst voorkomen dat burgers in mensonwaardige toestanden terecht komen en vormt de dienst een laatste vangnet voor de meest ernstige sociale probleemsituaties. Bij veelvuldig voorkomende problemen neemt de sociale dienst van het OCMW een signaalfunctie op. Ook probeert zij in dergelijke gevallen structurele en duurzame oplossingen te bereiken.

Voor wie?
Alle mensen die in Geel wonen of zelfs maar tijdelijk verblijven kunnen beroep doen op de sociale dienst van het OCMW in Geel . Bijzondere aandacht gaat uit naar de mensen met minder kansen of mensen die anders niemand hebben om hun belangen te behartigen.

 

Digitaal Sociaal Huis

Op www.digitaalsociaalhuis.be/geel vind je een overzicht van de diensten die onder het Sociaal Huis vallen.

Bevoegdheden

E-loket