Doornboomstraat - Saneringswerken Poielveldloop en Puntloop

Het water van de Puntloop - Poielveldloop loopt momenteel in de openbare riolering. Door de werken zal deze gescheiden worden van de openbare riolering.

Welke werken

  • Paatsen pompput
  • Aansluiten op bestaande riolering
  • Heraanleg van de straat
  • afwerking werkterrein
  • werken i.s.m. met Aquafin

Timing

  • Werken zijn in de laatste fase van uitvoering
  • Vermoedelijk eind der werken: april 2019

Hinder voor verkeer

  • Omleiding via Hezeschrans en Molenberg
  • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Hinder voor bewoners

  • Omleiding via Hezeschrans en Molenberg