Naar inhoud

Wereldsolidariteit-Geel

Waarom Wereldsolidariteit?Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Maar in het Zuiden worden die inspanningen heel wat minder beloond dan hier bij ons. Arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moeten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid.Hoe werkt Wereldsolidariteit?

Aan dit onrecht wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen, met duurzame oplossingen. Hoe? Door de mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. In een vakbond. Een vrouwenorganisatie. Een jongeren- en ouderenbeweging. Een mutualiteit. Een coöperatieve.

Samen sterk

De mensen in het Zuiden staan er niet alleen voor. Dankzij de steun van de Christelijke Arbeidersbeweging en vele vrijwilligers kunnen ze rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk waar solidariteit écht telt. Want samen sta je sterker. En daar wordt iedereen beter van!Wereldsolidariteit ondersteunt

  • arbeiders die zich verenigen en het lef hebben om in moeilijke omstandigheden leefbare werkvoorwaarden af te dwingen.
  • de uitbouw van een toegankelijke gezondheidszorg via mensen die zich organiseren in kleine mutualiteiten.
  • jongerenorganisaties in hun strijd om zelf werk te maken van de toekomst van jongeren.
  • organisaties die de allerzwaksten verenigen, zoals ouderen, migranten, vrouwen of kinderen
  • sociale economie-projecten. Via kleine leningen kunnen mensen bijvoorbeeld een eigen zaak starten en een inkomen verwerven.
  • noodhulpprogramma's in door rampen getroffen regio's. Georganiseerd door de plaatselijke bevolking. Zoals na de tsunami in Indonesië, Sri Lanka en India in 2005, na de aardbeving in Haïti in 2010 en na de tyfoon in de Filipijnen in 2013.

Vier groepen

Je kan de partners van Wereldsolidariteit in het Zuiden grofweg indelen in vier groepen
1. vakbonden
2. mutualiteiten
3. jongerenbewegingen,
4. socio-culturele bewegingen

Contact

Larumseweg 24, Geel

tel. 014 58 7419

Voorzitter

De Maeyer Jos Larumseweg, 24 2440 Geel
tel. 014 587419
gsm +32499730739

Secretaris

Kuypers Rob In 't Eegdeken, 60 2440 Geel
tel.014 589517

Fotoalbum