Herentalseweg (N13)

Stel hier uw vraag 

Omwille van de verouderde staat van het wegdek en fietspad en het ontbreken van een riolering langs de Herentalseweg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en wordt de weg en fietspad vernieuwd.

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld
  • Vernieuwen van fietspad
  • Structurele verbetering van de rijweg
  • Vernieuwen van openbare verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
  • Vervangen van de bomen
 • Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Buffering en afvoer van hemelwater via bestaande grachten
  • Bouw van 2 pompstations
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

De werken zijn beëindigd.

 • Vermoedelijke startdatum: januari 2018
 • Vermoedelijke duurtijd werken: tot eind december 2018
 • Voorbereidende werken door nutsmaatschappijen: tot eind maart 2018
 • Weg- en rioleringswerken: vanaf mei 2018
 • Aquafin voert de werken uit.

Hinder voor verkeer

 • Eenrichtingsverkeer vanuit Geel Punt richting Herentals
 • Herentals - Geel: via E313
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • In zone 1 (tussen Antwerpseweg en Velveken) is vanaf 12 of 15 oktober 2018 (afhankelijk van hoe de werken van het fietspad vorderen met de weersomstandigheden) de oprit van de woning niet meer toegankelijk voor auto's. Dan kan je na de werkuren van de aannemer nog wel parkeren voor de deur op straat.
 • Vanaf 18 oktober 2018 begint het structureel onderhoud en is de weg volledig onberijdbaar met de wagen. Wel kan je gebruik maken van het nieuwe fietspad om uw woning te voet of met de fiets te bereiken. Parkeren kan in de zijstraten van Herentalseweg.

 Stel hier uw vraag