Postbode Jan

Jan werkt als vrijwilliger bij de dienst algemeen bestuur. 's Morgens verzamelt hij alle post en brengt het naar de juiste dienst.

Jan: “Ik ben eigenlijk de postbode van stad Geel. Ik breng post rond naar de diensten in het stadhuis en enkele diensten die vlakbij gevestigd zijn zoals dienst toerisme, cc de Werft, de bib, het archief en het Huis van het Kind. Ik verzamel bij deze diensten ook de post die ze willen opsturen of bezorgen aan een andere dienst. Die wordt dan in de postkamer verdeeld.
Ik kom elke maandag ongeveer vier uren werken. Mijn mama brengt mij van Balen naar het station van Mol. Daar neem ik de trein naar Geel en dan de bus naar het stadhuis. Tijdens mijn werkuren krijg ik ook praktische hulp van een begeleidster van De Voorzorg.”

Echt werk

Jan: “Ik vind het heel leuk om hier te werken. Ze dragen mij hier op handen. Iedereen zegt beleefd goedemorgen en ik kan vaak een praatje maken. Ze zijn overal goedgezind als ze mij zien. Ik voel me gewaardeerd. Ik zie dit ook als echt werk, ook al is dit ‘begeleid werk’ eigenlijk vrijwilligerswerk. Ik wil het even goed doen zoals de andere mensen die in het stadhuis werken.”

Onder de mensen

Jan: “Er zijn mensen die niet buiten komen, bijvoorbeeld omdat ze het niet breed hebben. Maar ik zou iedereen aanraden om op zoek te gaan naar instanties die begeleid werk of vrijwilligerswerk aanbieden. Op die manier kom je toch onder de mensen en kun je iets nuttigs doen. Ik vind dat meer mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking die graag willen werken zoals ik, begeleid werk zouden moeten kunnen doen. Het is niet omdat je een handicap hebt, dat je de hele dag alleen maar in een dagcentrum ‘vast’ kunt zitten. Dankzij begeleid werk kom ik onder mensen en dat is fijn.”

Als vrijwilliger aan de slag bij stad Geel?

Wil jij je net als Jan inzetten als vrijwilliger? Stel je dan kandidaat!
Heel wat stadsdiensten zoeken regelmatig vrijwilligers. Kom langs bij het evenementenloket in het stadhuis. We bekijken samen of we iets voor jou kunnen vinden zodat je aan de slag kan gaan!
Meer informatie vind je op geel.be/vrijwilligers.
Voor vragen kun je terecht bij het evenementenloket.