Kortestraat

Stel hier uw vraag

Deze pagina wordt, zodra er meer informatie gekend is, aangevuld met actuele info. 

Zowel het wegdek als de riolering in Kortestraat zijn in een slechte staat en aan vernieuwing toe. De stad wil ook de trage verbinding die er nu al is tussen Kortestraat en Rozendaal doortrekken tot aan Pallo. Voor dit project werkt de stad daarom samen met een private ontwikkelaar die momenteel een woningbouwproject realiseert in Pallo. De bestaande verbinding wordt doorgetrokken -als trage verbinding- tot Pallo waar een stuk van de projectgrond zal worden overgedragen naar het openbaar domein. 

Welke werken 

  • aanleg gescheiden riolering
  • vernieuwen verharding in Kortestraat, aanleg verharding op de projectgrond
  • vernieuwen en uitbreiden van de openbare verlichting
  • vernieuwen van nutsleidingen
  • realiseren van een trage verbinding tussen Rozendaal en Pallo

Timing

  • Vermoedelijke startdatum: voorjaar 2022
  • Vermoedelijke duurtijd werken: 80 werkdagen

Hinder voor verkeer

  • De straat zal gedurende de werken afgesloten zijn. 

Info voor bewoners

  • De stad plant een infomarkt voor de bewoners, dit zodra een definitieve timing bekend is. Omwonenden zullen hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen. 

Stel hier uw vraag