Kortestraat

Stel hier uw vraag

Deze pagina wordt, zodra er meer informatie gekend is, aangevuld met actuele info. 

Zowel het wegdek als de riolering in Kortestraat zijn in een slechte staat en aan vernieuwing toe. De stad wil ook de trage verbinding die er nu al is tussen Kortestraat en Rozendaal doortrekken tot aan Pallo. Voor dit project werkt de stad daarom samen met een private ontwikkelaar die momenteel een woningbouwproject realiseert in Pallo. De bestaande verbinding wordt doorgetrokken -als trage verbinding- tot Pallo waar een stuk van de projectgrond zal worden overgedragen naar het openbaar domein. 

Welke werken 

  • aanleg gescheiden riolering
  • vernieuwen verharding in Kortestraat, aanleg verharding op de projectgrond
  • vernieuwen en uitbreiden van de openbare verlichting
  • vernieuwen van nutsleidingen
  • realiseren van een trage verbinding tussen Rozendaal en Pallo

Timing

  • Vermoedelijke startdatum: oktober 2021
  • Vermoedelijke duurtijd werken: wordt later aangevuld

Hinder voor verkeer

  • Dit wordt later gecommuniceerd. 

Info voor bewoners

  • Zodra er een datum gekend is voor het infomoment (vermoedelijk in september 2021), wordt dit hier aangevuld. 

Stel hier uw vraag