Kortestraat

Stel hier uw vraag Info werken Nieuwsbrief

Zowel het wegdek als de riolering in Kortestraat zijn in een slechte staat en aan vernieuwing toe. De stad wil ook de trage verbinding die er nu al is tussen Kortestraat en Rozendaal doortrekken tot aan Pallo. Voor dit project werkt de stad daarom samen met een private ontwikkelaar die momenteel een woningbouwproject realiseert in Pallo. De bestaande verbinding wordt doorgetrokken -als trage verbinding- tot Pallo waar een stuk van de projectgrond zal worden overgedragen naar het openbaar domein. 

Welke werken 

 • Aanleg gescheiden riolering
 • Vernieuwen verharding in Kortestraat
 • Aanleg verharding op de projectgrond
 • Vernieuwen en uitbreiden van de openbare verlichting
 • Vernieuwen van nutsleidingen
 • Realiseren van een trage verbinding tussen Rozendaal en Pallo

Timing

 • Startdatum werken: 7 februari 2022
 • Voorbereidende fase nutsmaatschappijen: voetpad Nieuwstraat
  • De Kortestraat is niet meer toegankelijk vanaf 7 februari 2022
 • Fase 1 - zone Nieuwstraat-Kortestraat: 15 februari tot begin maart
  • Opbreken bestaande bestrating en riolering
  • Plaatsen nieuwe vuilwaterriolering (DWA)
  • Maken van huisaansluitingen
  • Aanleg nutsleidingen: maart 2022
 • Fase 2 - zone Pallo – Kortestraat - Rozendaal: begin maart tot half april 2022
  • Opbreken bestrating
  • Plaatsen riolering (DWA + RWA)
  • Maken van huisaansluitingen
  • Aanleg nieuwe bestrating
 • Fase 3 - zone Nieuwstraat-Kortestraat: begin april - midden mei
  • Start aanleg regenwaterriolering (RWA)
  • Aanleg nieuwe bestrating
 • Einde werken: eind mei 2022
 • Timing onder voorbehoud van de weersomstandigheden

Hinder voor verkeer

 • De straat zal gedurende de werken afgesloten zijn.
 • Nieuwstraat is VOLLEDIG afgesloten van 15 tem. 18/02. Er is een omleiding voorzien via De Billemontstraat - Gasthuisstraat - Kollegestraat - Parking Nieuwstraat
 • Alle handelaars blijven bereikbaar gedurende deze werken

Info voor bewoners

Aquafin voert de werken uit. Meer info over de fasering, timing en contactgegevens kan u terugvinden op de website van Aquafin.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin, zodat u op de hoogte blijft van de werken. 

Infomoment

De stad organiseerde een digitaal infomoment voor de bewoners en handelaars op 25 januari 2022. De bewoners en handelaars hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De presentatie kan u terugvinden onder 'Info voor bewoners'.

Hier kunt u de presentatie van voorgaande bewonersvergadering terugvinden:

Parkeren

Bewoners Kortestraat zonder bewonerskaart of eigenaars/huurders van een parkeerplaats/garage binnen het projectgebied, kunnen gratis een tijdelijke bewonerskaart krijgen voor de parking Nieuwstraat. Aanvragen bij het contactcentrum grondgebiedszaken:

 • Op afspraak: https://www.geel.be/bewonerskaart
 • Met identiteitskaart en inschrijvingsbewijs wagen aanmelden
 • Werknemers met attest van werkgever en inschrijvingsbewijs
 • Bewijs eigendom of huurbewijs garage

Huisvuilophaling

Wij vragen u -gezien het vroege uur van huisvuilophaling door IOK- om uw huisvuil de dag voordien ten laatste om 15 uur buiten te zetten, dan kan de aannemer dit naar het begin van de werf brengen. Indien later of op de dag zelf zal u het huisvuil zelf naar het begin van de werfzone moeten brengen.

Afkoppelen

 • Afkoppelen van de woningen binnen de werkzone is verplicht
 • Deze afkoppelingswerken moeten verplicht gekeurd worden
 • De keuringsattesten dienen ten laatste op 30 juni bezorgd te worden aan: 

Hinder voor bewoners

Tijdens de werken is de straat niet bereikbaar voor wagens. De woning is wel steeds te voet te bereiken, hoewel ook hier gevraagd wordt rekening met grote hinder en te denken aan de veiligheid. 

Stel hier uw vraag