Lokalensubsidies

Er bestaat een lokalensubsidie voor jeugdverenigingen die:

 1. Een lokaal bouwen of aankopen
 2. Herstellings-, veranderings-, saneringswerken uitvoeren in hun plaatselijke lokalen
 3. Omgevingswerken uitvoeren

Voorwaarden

Volgende verenigingen komen in aanmerking:

 • Verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten ofwel erkend zijn door en aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie met rechtspersoonlijkheid.
 • Verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en tot wiens doelstelling behoort huisvesting te verschaffen aan plaatselijke jeugdverenigingen en waardoor zij als bouwheer/eigenaar optreden bij verbouwings- en/of saneringswerken aan jeugdlokalen in de gemeente.

Procedure

Volgende zaken moeten binnengebracht worden op de dienst jeugd voor 1 maart van het lopende werkjaar:

 • ingevuld formulier lokalensubsidies
 • omschrijving van de werken
 • raming van de kostprijs van de herstellings-, veranderings-, of saneringswerken. Ofwel, in geval van aankoop, een kopie van de aankoopakte met vermelding van de registratie en de overschrijving op het hypotheekkantoor.

Bedrag

Herstellings-, veranderings- en saneringswerken:

 • Max. 1 750 euro per jaar (kan verhoogd worden als lokalensubsidie niet volledig is opgebruikt)
 • 12 000 euro verspreid over 10 jaar, periode loopt sinds 2015

Nieuwbouw of aankoop:

 • 20 000 euro (bij investering van 65 000 euro)
 • Uitbetaald in schijven van 4 000 euro

Afhandeling

De jeugdvereniging vult een verslagformulier in waarop zij de werken en kosten moeten opgeven. Dit moet samen met de betalingswijzen ingediend worden binnen de 2 jaar.

Als het subsidiebedrag niet volledig bewezen wordt, moet de onterecht ontvangen subsidie terugbetaald worden binnen de 30 dagen.