Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Voor wie?

  • Woont u in Geel en heeft u klachten over de woning die u huurt dan kan u de procedure starten om een woningonderzoek aan te vragen.

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Procedure

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende stappen die moeten doorlopen worden in de procedure tot een eventuele ongeschikt -en onbewoonbaarverklaring. 

Aangetekende brief naar eigenaar 

  • Als u klachten hebt, kunt u de verhuurder/eigenaar best een aangetekende brief versturen om hem te vragen de gebreken te herstellen, binnen een termijn van x maanden (1 of 2 maanden). Als de eigenaar de gebreken niet herstelt, kunt u een woningonderzoek bij de stad aanvragen. 

Aanvraag woningonderzoek 

  • U vraagt een woningonderzoek via het online aanvraagformulier. U kunt ook een afspraak maken bij de dienst grondgebiedszaken om een woningonderzoek aan te vragen. 
  • De huisvestingsdienst neemt contact op met u op om een afspraak te maken voor een woningonderzoek. Dit gebeurt binnen de twee weken na de aanvraag. 
  • De stedelijke onderzoeker zal op de afgesproken datum en tijdstip een eerste inspectie uitvoeren. Op basis van dit technisch verslag wordt bepaald of de woning voldoende strafpunten heeft om het dossier over te maken aan Wonen Vlaanderen. 

Woningonderzoek door onderzoeker van Wonen Vlaanderen

  • De provincie Antwerpen maakt met u een afspraak voor een tweede woningonderzoek, uitgevoerd door de woninginspecteur van Wonen Vlaanderen. Dit gebeurt ongeveer 2 maanden na het eerste woningonderzoek. 
  • Wonen Vlaanderen bezorgt aan de stad Geel een verslag van het tweede woningonderzoek, met het advies van de gewestelijke ambtenaar van Wonen Vlaanderen – Wonen Antwerpen. 

Afhandeling

  • Na ontvangst van het advies Wonen Vlaanderen nodigt de burgemeester zowel u als de eigenaar/verhuurder (apart) uit om hun versie van het verhaal te doen.
  • U zult hierover een brief ontvangen, samen met een kopie van het technische verslag, 1 à 2 maanden na het tweede woningonderzoek. Dit is dus ongeveer 5 maanden na het indienen van het aanvraagformulier voor een woningonderzoek. 
  • Op basis van het advies van de gewestelijke ambtenaar en uw verhaal en dat van de eigenaar neemt de burgemeester een beslissing. De beslissing wordt verstuurd naar u, de eigenaar, eventuele andere huurders en Wonen Vlaanderen. De brief wordt verstuurd ten vroegste 6 maanden na het indienen van het aanvraagformulier voor een woningonderzoek.