Pallo

Stel hier uw vraag Info werken

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt er in Pallo een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd.

Welke werken

 • Kwalitatieve verbetering van het wegbeeld 
  • Vernieuwen verhardingen (rijweg, voetpaden)
  • Aanleg afgebakende parkeerplaatsen
  • Vernieuwen verlichting
  • Ondergronds brengen van kabels door nutsmaatschappijen
 •  Rioleringswerken
  • Aanleg gescheiden stelsel hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) in de straat
  • Scheiding van hemelwater en afvalwater op privéterrein

Timing

Hinder voor verkeer

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken is de straat afgesloten voor verkeer. Voetgangers worden wel doorgang verleend zodat u ten alle tijde de woning kunt bereiken.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalden fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.

Stel hier uw vraag