Pas - gedeelte tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef

Stel hier uw vraag Inschrijven op nieuwsbrief

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt een gedeelte van Pas, tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef, heringericht.

Welke werken

 • Omvormen van Pas van een gewestweg (N19) naar gemeenteweg
 • Verbeteren van de leefbaarheid in de straat
 • Straatbeeld met meer groen, veiligere fietspaden, nieuwe rijweg en voetpaden
 • Afbakening parkeerplaatsen
 • Nieuwe LED verlichting

Timing

 • Opmaak definitief ontwerp: voorjaar 2019
 • Aanbesteding: najaar 2019
 • Tweede infovergadering: voorjaar 2020
 • Voorbereidende werken nutsmaatschappijen kabels en leidingen:
  • november 2019: kant met de oneven huisnummers van huisnummer 215 tot Dr. Peetersstraat en kant met de even huisnummers van 194 tot Dr. Sanodreef
  • december 2019 - januari 2020: kruispunt Pas - Stelenseweg - Waterstraat
  • februari - maart 2020: werken aan het stuk tussen huisnummer 194 en 251 tot aan het kruispunt Pas - Stelenseweg - Waterstraat
 • Vermoedelijke startdatum: voorjaar 2020
 • Vermoedelijke duurtijd werken: ongeveer 80 werkdagen
 • Vermoedelijke einddatum: zomer 2020

Hinder voor verkeer

 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.
 • November - december 2019: gedurende enkele dagen is het voor gemotoriseerd verkeer niet mogelijk om vanuit Pas naar Dr. Peetersstraat te rijden. Een omleiding wordt voorzien. In de omgekeerde richting blijft het verkeer altijd mogelijk.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Nieuwsbrief

U kunt zich als bewoner of handelaar inschrijven op de nieuwsbrief van deze werken. Zodra de werken starten, zal er regelmatig een nieuwsbrief verstuurd worden zodat u weet welke werken gepland staan. Inschrijven kan via de knop boven- en onderaan deze pagina.

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren.

Hinder voor handelaars

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Stel hier uw vraag Inschrijven op nieuwsbrief