Pas - gedeelte tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef

 

Omwille van de verouderde infrastructuur werd een gedeelte van Pas, tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef, heringericht. Hieronder vindt u informatie over deze werken. 

Welke werken

 • Omvormen van Pas van een gewestweg (N19) naar gemeenteweg
 • Verbeteren van de leefbaarheid in de straat
 • Straatbeeld met meer groen, veiligere fietspaden, nieuwe rijweg en voetpaden
 • Afbakening parkeerplaatsen
 • Nieuwe ledverlichting

Timing

 • Fase 1, de weg- en rioleringswerken aan het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat, werd afgerond op 9 juli 2020. 
 • Fase 2, de heraanleg van Pas tussen het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat en het kruispunt van Pas met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat, is gestart na het bouwverlof en zal vermoedelijk duren tot eind 2020 als alles vlot verloopt. Ook de herstellingswerken aan de wegverzakkingen op dat laatstgenoemde kruispunt zullen samen met deze fase gebeuren.
 • Sinds vrijdagavond 18/12/2020 is Pas geopend voor het verkeer. 

Hinder voor verkeer

 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.
 • Tijdens fase 1 is het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat afgesloten. Het eenrichtingsverkeer in Pas tussen Markt en het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat wordt omgedraaid zodat handelaars in die zone bereikbaar blijven. Het eenrichtingsverkeer in Peperstraat wordt omgedraaid en het autoverkeer kan dus vanuit Kameinestraat naar Pas rijden. In de Kameinestraat wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid in het gedeelte tussen de Heilige-Geeststraat en Peperstraat.
 • De handelaars van Pas na het kruispunt richting Antwerpseweg blijven in deze fase bereikbaar langs de andere zijde van Pas (=vanuit Antwerpseweg).
 • De Lijn informeerde de stad dat de bushaltes in Stelenseweg en Waterstraat (vlakbij het kruispunt Zonneke) tijdelijk afgeschaft worden tijdens de werken aan het kruispunt. Buslijnen 15C – 306 – 490 – 491 – 492 en 510 rijden vanaf 2 maart via de Diestseweg en de ring naar hun normale traject. Op Diestseweg zijn er vervanghaltes (aangeduid door rode bolletjes).
 • Na afronding van fase 1 wordt het gebruikelijke eenrichtingsverkeer opnieuw ingevoerd van het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat richting de markt.
 • In fase 2 is het deel van Pas tussen kruispunt Zonneke tot en met het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr.-Peetersstraat volledig afgesloten voor het verkeer. 
 • Tijdens de werken is er een omleiding van het doorgaand verkeer via de Westelijke Ring (R14). 

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Nieuwsbrief

U kunt zich als bewoner of handelaar inschrijven op de nieuwsbrief van deze werken. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd worden zodat u weet welke werken gepland staan. Inschrijven kan via de knop boven- en onderaan deze pagina. 

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren. De normale parkeertarieven blijven gelden in de buurt. 

Hinder voor handelaars

 • Tijdens fase 1 blijven alle handelaars bereikbaar. Er zullen borden worden gehangen om mensen er op te wijzen dat de handelaars bereikbaar blijven.
 • In fase 2 is er wel hinder voor de handelaars tussen het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat en het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr. Peetersstraat. 

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).