Pas - gedeelte tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef

Stel hier uw vraag Inschrijven op nieuwsbrief

Deze werken zijn opgeschort door het coronavirus. Meer info op https://www.geel.be/werken-aan-kruispunt-zonneke-opgeschort-door-coronavirus.

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt een gedeelte van Pas, tussen Waterstraat en Dr.-Sanodreef, heringericht.

Welke werken

 • Omvormen van Pas van een gewestweg (N19) naar gemeenteweg
 • Verbeteren van de leefbaarheid in de straat
 • Straatbeeld met meer groen, veiligere fietspaden, nieuwe rijweg en voetpaden
 • Afbakening parkeerplaatsen
 • Nieuwe ledverlichting

Timing

 • Opmaak definitief ontwerp: voorjaar 2019
 • Aanbesteding: najaar 2019
 • De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen kabels en leidingen zijn, als het weer meezit, afgerond tegen eind februari 2020. 
 • Startdatum wegenwerken fase 1: begin maart 2020
 • Fase 1: heraanleg kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat.��
 • Vermoedelijke werkduur fase 1: 35 kalenderdagen, er wordt mogelijk ook in het weekend doorgewerkt om de werkperiode zo kort mogelijk te maken. 
 • Fase 2: heraanleg van Pas tussen kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat en het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr. Peetersstraat. Als het weer in fase 1 meezit, kan fase 2 in de eerste helft van april starten. 
 • Vermoedelijke einddatum: half juli 2020

Hinder voor verkeer

 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.
 • Tijdens fase 1 is het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat afgesloten. Het eenrichtingsverkeer in Pas tussen Markt en het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat wordt omgedraaid zodat handelaars in die zone bereikbaar blijven. Het eenrichtingsverkeer in Peperstraat wordt omgedraaid en het autoverkeer kan dus vanuit Kameinestraat naar Pas rijden. In de Kameinestraat wordt het eenrichtingsverkeer omgedraaid in het gedeelte tussen de Heilige-Geeststraat en Peperstraat.
 • De handelaars van Pas na het kruispunt richting Antwerpseweg blijven in deze fase bereikbaar langs de andere zijde van Pas (=vanuit Antwerpseweg).
 • De Lijn informeerde de stad dat de bushaltes in Stelenseweg en Waterstraat (vlakbij het kruispunt Zonneke) tijdelijk afgeschaft worden tijdens de werken aan het kruispunt. Buslijnen 15C – 306 – 490 – 491 – 492 en 510 rijden vanaf 2 maart via de Diestseweg en de ring naar hun normale traject. Op Diestseweg zijn er vervanghaltes (aangeduid door rode bolletjes).
 • Tijdens fase 2 wordt het gebruikelijke eenrichtingsverkeer opnieuw ingevoerd van het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat richting de markt. 
 • Tijdens de werken is er een omleiding van het doorgaand verkeer via de Westelijke Ring (R14). 

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Nieuwsbrief

U kunt zich als bewoner of handelaar inschrijven op de nieuwsbrief van deze werken. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd worden zodat u weet welke werken gepland staan. Inschrijven kan via de knop boven- en onderaan deze pagina. 

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
 • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren. De normale parkeertarieven blijven gelden in de buurt. 

Hinder voor handelaars

 • Tijdens fase 1 blijven alle handelaars bereikbaar. Er zullen borden worden gehangen om mensen er op te wijzen dat de handelaars bereikbaar blijven.
 • In fase 2 is er wel hinder voor de handelaars tussen het kruispunt Pas/Stelenseweg/Waterstraat en het kruispunt met Dr.-Sanodreef en Dr. Peetersstraat. 

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).

Stel hier uw vraag Inschrijven op nieuwsbrief