RUP Zonevreemde recreatieve voorzieningen fase 2

Op 6 februari 2017 werd het RUP Zonevreemde recreatieve voorzieningen fase 2 definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Geel. Dit plan bestaat uit twee deelplannen, waarvan het eerste deelplan tot doel heeft om de verhuis van de fusieclub FC Punt-Larum naar een nieuwe locatie tussen de Larumseweg en het Zwaarvoerdersspoor mogelijk te maken. Het tweede deelplan verandert de bestemming van het woonuitbreidingsgebied tussen de Hollandsebaan en Gemeenteheide in Winkelomheide naar zone voor recreatie (rond de club KFC Alberta) en naar zone voor groene ruimte (achter de woningen aan de Kemeldijk). Door middel van dit RUP wil het stadsbestuur de sport in Geel de kansen bieden om verder te groeien.