Retieseweg

Stel hier uw vraag Info en nieuwsbrief Aquafin

Gelijktijdig met de aanleg van een breder fietspad vanaf het spoor tot aan het kruispunt met de Castelsebaan zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Retieseweg (N118). De baangrachten worden behouden. Ook de waterleiding wordt vernieuwd door Pidpa. 

Welke werken 

 • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Bovendien zorgen we dat het nieuwe fietspad overal minstens 1,75 m breed is en waar mogelijk zal er een breedte van 2 meter worden voorzien. Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen.
 • Omdat er naast het fietspad nog een verouderde vezelcement waterleiding ligt, maakt Pidpa van de gelegenheid gebruik om die meteen mee te vernieuwen.
 • Ook de riolering wordt door Aquafin vernieuwd, alvorens we effectief het nieuwe fietspad kunnen aanleggen. Alle noodzakelijke vernieuwingen en werken worden zo in één klap uitgevoerd.

Timing

 • Startdatum:
  • December 2021: rooien van een aantal hinderlijke bomen die de zichtbaarheid belemmeren en waarvan de wortels schade veroorzaken aan het fietspad en de waterleiding. Deze bomen worden na de werken in het volgende plantseizoen vervangen door nieuwe inheemse bomen.
  • Vanaf augustus 2022: nuts - en rioleringswerken en aanleg fietspad
 • Einddatum: najaar 2022
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Om de nutswerken veilig en vlot uit te voeren, wordt er ter hoogte van de werfzone een deel van de rijweg ingenomen en zijn er tijdelijke werfverkeerslichten.
  • Autoverkeer passeert in beide richtingen beurtelings langs de werken.
  • Fietsers kunnen de fietspaden langs de Retieseweg blijven gebruiken. Zij moeten ter hoogte van de werfzone wel even afstappen en met de fiets aan de hand voorbij de werken. Op enkele locaties is er een fietsomleiding voorzien, zodat de veiligheid voor de weggebruiker optimaal blijft.
 • Als u op de hoogte wilt blijven van de verkeersmaatregelen, abonneert u zich best op de nieuwsbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Op 14 maart 2022 vond er een digitaal infomoment voor bewoners plaats. U kunt dit herbekijken via het YouTubekanaal van stad Geel.

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken blijven woningen langs de N118 maximaal toegankelijk. Wel moeten bewoners er rekening mee houden dat hun oprit enkele keren kort niet toegankelijk zal zijn. Dit op de momenten dat de aannemer de nutsleiding voor de woning aanlegt en wanneer we het nieuwe fietspad in asfalt plaatsen (telkens 1 à 2 werkdagen). Bewoners kunnen dan niet met de auto op de oprit parkeren. Te voet en met de fiets (eventueel aan de hand) zijn de woningen altijd bereikbaar. Enkele dagen vooraf verwittigt de aannemer u hierover.

Stel hier uw vraagInfo en nieuwsbrief Aquafin