Retieseweg

Stel hier uw vraag Info en nieuwsbrief Aquafin

Update 29 november: Vanaf 1 december zal de Retieseweg volledig vrij zijn voor alle verkeer. Vanochtend haalde de aannemer al een eerste deel van de signalisatie weg zodat de straat stelselmatig opengesteld wordt. In de loop van december volgen nog enkele werken waarbij de aannemer steeds mobiele signalisatie zal plaatsen. De straat blijft bij deze werken wel steeds bereikbaar. 

Gelijktijdig met de aanleg van een breder fietspad vanaf het spoor tot aan het kruispunt met de Castelsebaan zal er een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de Retieseweg (N118). De baangrachten worden behouden. Ook de waterleiding wordt vernieuwd door Pidpa. 

Welke werken 

 • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal over het volledige traject de oude betonnen fietsverharding opbreken en vervangen door nieuwe fietspaden in asfalt. Bovendien zorgen we dat het nieuwe fietspad overal minstens 1,75 m breed is en waar mogelijk zal er een breedte van 2 meter worden voorzien. Dit zal het rijcomfort en de veiligheid voor de fietsers aanzienlijk verhogen.
 • Omdat er naast het fietspad nog een verouderde vezelcement waterleiding ligt, maakt Pidpa van de gelegenheid gebruik om die meteen mee te vernieuwen.
 • Ook de riolering wordt door Aquafin vernieuwd, alvorens we effectief het nieuwe fietspad kunnen aanleggen. Alle noodzakelijke vernieuwingen en werken worden zo in één klap uitgevoerd.

Timing

 • Startdatum:
  • December 2021: rooien van een aantal hinderlijke bomen die de zichtbaarheid belemmeren en waarvan de wortels schade veroorzaken aan het fietspad en de waterleiding. Deze bomen worden na de werken in het volgende plantseizoen vervangen door nieuwe inheemse bomen.
  • Vanaf augustus 2022: nuts - en rioleringswerken en aanleg fietspad
 • Einddatum: najaar 2023
 • Praktische info TIJDENS de uitvoering vindt u op de website van Aquafin.

Hinder voor verkeer

 • Om de nieuwe fietspaden te kunnen aanleggen, neemt de aannemer vanaf 1 augustus één rijstrook in op de Retiebaan vanaf Europawijk tot en met de brug over het kanaal. De andere rijstrook blijft beschikbaar voor het verkeer van Retie naar Geel.

 • Verkeer richting Retie volgt een omleiding via Kasterlee via de Westelijke Ring (R14) - N19g - N123. De Retieseweg tussen het centrum van Geel en de Europawijk blijft in augustus wel nog bereikbaar voor lokaal verkeer in twee richtingen.

 • Fietsers kunnen in twee richtingen langs de N118 rijden, over het fietspad aan de zijde waar niet wordt gewerkt. Enkel op de brug over het kanaal zijn de fietspaden in augustus ontoegankelijk. Vanaf de Castelsebaan worden fietsers via het sas over het Kempische Kanaal geleid.

 • Wanneer Aquafin begin september start met de rioleringswerken, wordt het eenrichtingsverkeer aangehouden, maar over een langere afstand, vanaf de Castelsebaan tot aan de spoorweg.

 • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

 • Op dinsdag 30 augustus 2022 werd er een infomoment georganiseerd in het stadhuis voor de bewoners. Op deze infoavond stellen alle betrokken partijen het volledige project voor: de timing en fasering, de veiligheid, de bereikbaarheid van de woningen, … U kunt de presentatie van dit infomoment raadplegen. 
 • Op 14 maart 2022 vond er een digitaal infomoment voor bewoners plaats. U kunt dit herbekijken via het YouTubekanaal van stad Geel.
 • Lees de bewonersbrief van 3 december 2021.
 • Aquafin voert de werken uit. Meer info over de fasering, timing en contactgegevens kunt u terugvinden op de website van Aquafin. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Aquafin, zodat u op de hoogte blijft van de werken.

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

 • Tijdens de werken blijven woningen langs de N118 maximaal toegankelijk. Wel moeten bewoners er rekening mee houden dat hun oprit enkele keren kort niet toegankelijk zal zijn. Dit op de momenten dat de aannemer de nutsleiding voor de woning aanlegt en wanneer we het nieuwe fietspad in asfalt plaatsen (telkens 1 à 2 werkdagen). Bewoners kunnen dan niet met de auto op de oprit parkeren. Te voet en met de fiets (eventueel aan de hand) zijn de woningen altijd bereikbaar. Enkele dagen vooraf verwittigt de aannemer u hierover.

Stel hier uw vraagInfo en nieuwsbrief Aquafin