Single permit/gecombineerde vergunning (vroeger: arbeidskaart B)

Indien u als niet Europese onderdaan meer dan 90 dagen in Vlaanderen wenst te werken, dient uw werkgever bij het bevoegde Gewest een gecombineerde vergunning aan te vragen.

Indien deze vergunning wordt toegekend, geldt ze als arbeidsvergunning én als verblijfsvergunning.

Voor wie?

Niet Europese onderdanen (derdelanders) die in Vlaanderen wensen te werken.

Procedure

Eenmaal uw werkgever de gecombineerde vergunning bij het bevoegde Gewest heeft aangevraagd, wordt de aanvraag na goedkeuring door het Gewest automatisch doorgestuurd naar de Dienst Vreemdelingenzaken, dewelke een beslissing neemt over het verblijfsrecht.

De gecombineerde vergunning kan worden aangevraagd via de website van de Vlaamse overheid.

Indien u zich een eerste keer komt aanmelden met uw visum D en bijlage 46/47, maakt u HIER een afspraak.
Wenst u uw verblijfsdocument te verlengen na goedkeuring door de Vlaamse overheid en na ontvangst van de nieuwe bijlage 46/47, maakt u HIER een afspraak.

Afhandeling

Na goedkeuring ontvangt u slechts één enkel document dat bewijst dat u meer dan 90 dagen in België mag verblijven om er te werken (gecombineerde vergunning). 

Wanneer u op het ogenblik van de goedkeuring van de gecombineerde vergunning nog in uw herkomstland verblijft, ontvangt u via de Belgische ambassade een visum om naar België af te reizen. Eenmaal u in België bent aangekomen, maakt u een afspraak bij de Vreemdelingendienst om uw verblijf in orde te brengen.

Verblijft u op het ogenblik van de goedkeuring reeds in België, dan ontvangt u via uw werkgever een aantal documenten waarmee u zich na afspraak bij de Vreemdelingendienst aanmeldt om uw verblijf in orde te brengen.

Uitzonderingen

Europese onderdanen:

Bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers mogen in België werken zonder enige vergunning. Dat is onder meer het geval voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland.

Bepaalde categoriën (derdelanders):

Op de volgende onderdanen van een derde land blijft de reglementering over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers immers van toepassing (arbeidskaart B of vrijstelling):

  • zij die naar België komen om er minder dan 90 dagen te werken;
  • au pair-jongeren;
  • onderzoekers met een gastovereenkomst;
  • werknemers die binnen een onderneming zijn overgeplaatst (richtlijn 2014/66/EU van 15.05.2014);
  • stagiairs, enkel bij het Vlaams Gewest.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse overheid.