Stokt

Stel hier uw vraag

Omwille van de verouderde infrastructuur wordt er in Stokt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de weg vernieuwd.

Welke werken

De bedoeling is om het afvalwater, dat momenteel nog terechtkomt in de omliggende grachten, te scheiden van het regenwater. De bestaande gracht zal zoveel mogelijk behouden blijven voor opvang van het regenwater; het vuile water zal naar de nieuwe riolering geleid worden. Tegelijkertijd zullende nutsmaatschappijen de nodige aanpassingen aan hun leidingen kunnen uitvoeren en zal er uiteindelijk een volledig nieuw wegdek gerealiseerd worden.

Timing

De werken zijn beëindigd

  • Vermoedelijke startdatum: 3 september
  • Vermoedelijke duurtijd werken: Tot eind 2018
  • Aquafin voert de werken uit.

Hinder voor verkeer

  • Tijdens de eerste fase zal er van 20 september tot 8 oktober beurtelings verkeer zijn in Stelenseweg - Koning- Albertstraat.
  • Op dit plan vindt u een overzicht van alle wegenwerken in Geel.

Info voor bewoners

Bewonersvergaderingen

Scheiden van regen- en afvalwater

Hinder voor bewoners

  • Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor het verkeer.
  • Er wordt steeds geprobeerd de woning maximaal bereikbaar te houden. Tijdens bepaalde fases van de werken zal dit niet kunnen. U moet de wagen dan buiten de werkzone parkeren. Bewoners kunnen hun wagen parkeren op de aanpalende parking van het OPZ en aan- en afrijden langs hoek Stelenseweg/dr.-Sanodreef.

Hinder voor handelaars

Handelaars die hinder ondervinden door werken voor hun deur kunnen een hinderpremie aanvragen. Deze premie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kunt u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode. De hinderpremie kunt u aanvragen op de website van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen).