Subsidie parochiezaal of ontmoetingszaal

De stad Geel heeft een éénmalige subsidie voor parochie en ontmoetingszalen goedgekeurd om hen te ondersteunen in deze moeilijke Corona tijden. Met deze éénmalige subsidie wil de stad Geel het sociale leven ondersteunen. 

Via de oranje knop kan je een aanvraag indienen voor een éénmalige subsidie voor parochie en ontmoetingszalen. Dien je liever een papieren versie in, dan kan je deze downloaden onderaan de pagina. 

Online aanvragen

Hoofdstuk 1: begunstigden

Artikel 1: basis

De subsidie kan aangevraagd worden door de verantwoordelijke van de parochie- of
ontmoetingszaal.

Artikel 2: bedrag

De éénmalige subsidie bedraagt 5.000 euro.

Hoofdstuk 2: voorwaarden

Artikel 3: locatie

Voor de subsidie komen parochie- en ontmoetingszalen in aanmerking die gelegen zijn in
Winkelomheide, St. Amands, Stelen, Punt, Holven, Ten Aard, Oosterlo, Larum, Elsum, Bel, Zammel en St. Dimpna.

Artikel 4: type onderneming

De subsidie wordt verleend aan de parochie- en ontmoetingszalen die als vzw of feitelijke vereniging worden uitgebaat, zonder personeel in dienst en zonder commerciële uitbating

Hoofdstuk 3: procedure

Artikel 5: aanvraag

§1. De subsidie wordt elektronisch aangevraagd via het aanvraagformulier op www.geel.be.

§2. De aanvraag moet volgende documenten bevatten om ontvankelijk te zijn: het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier.

§3. De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt binnen de 14 kalenderdagen na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending of mail.

Artikel 6: Toekenning en controle

§1. De dossiers worden behandeld in volgorde van indiening.

§2. Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om toelichting.

Artikel 7: wijze van betaling

De subsidie wordt uitbetaald in één schijf van 5.000 euro.

Hoofdstuk 4: inwerkingtreding

Artikel 8: inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking en is geldig tot en met 31 december 2021.