Sociale correctie bij laag inkomen - incontinentie

Geelse burgers met een laag inkomen kunnen jaarlijks tussenkomst ontvangen voor hun Diftar-factuur.

Voorwaarden

De tussenkomst wordt toegekend:

  • aan Geelse burgers met een inkomen niet hoger dan de maximum-norm. De maximum-norm is gelijk aan het leefloon + 20%. Met kinderbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van het inkomen. Er wordt ook geen rekening gehouden met spaargelden tot 6.200,00 euro. Om de spaargelden te onderzoeken worden bankuittreksels opgevraagd. De aanvrager mag over geen andere eigendommen beschikken dan de eigen woning. De belastingbrief wordt hiervoor opgevraagd.
  • aan Geelse burgers die een IGO kregen toegekend (zoals blijkt uit een voor te leggen attest).

Procedure

  • De éénmalige steun wordt per kalenderjaar toegekend op initiatief van de maatschappelijk werker voor de gekende cliënten en op vraag van de Geelse inwoners die in aanmerking komen.
  • Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist tot de toekenningen. De begunstigde wordt per brief ge├»nformeerd over de toekenning.

 

Wat meebrengen

  • Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting met vermelding van het kadastraal inkomen.
  • Het laatste Diftar-factuur op naam van de aanvrager.
  • Bankuittreksels van de laatste drie maanden.
  • De huidige stand van de spaarrekeningen.