Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming

Hulp bij de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Voor deze tegemoetkoming neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

Als u daar niet terecht kunt voor de aanvraag, dan kan de dienst sociale zorg van het Sociaal Huis u alsnog verder helpen.

De aanvraag van deze tegemoetkoming houdt een interview in. Dat is om na te gaan of u in aanmerking komt. Dit interview gebeurt bij gelegenheid van een huisbezoek. 

Om een afspraak te maken neemt u best contact op met de dienst sociale zorg via het telefoonnummer 014 56 71 36 of via het e-mailadres bij de contactgegevens hiernaast.

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.
Het is een vaste vergoeding die maandelijks door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Voor wie?

Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden:

  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service flat
  • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis. In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen aanvraag voor een zorgbudget bij residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag voor een zorgbudget bij mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.

Combineren van vergoedingen

Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden kan niet gecombineerd worden met:

  • een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (enkel bij meerderjarigen)
  • een verblijf in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen
  • ambulante ondersteuning door een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen
  • een inschrijving in een internaat of internaat permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs
  • een persoonlijk assistentiebudget (enkel bij minderjarigen)
  • een voltijds verblijf in een Multifunctioneel Centrum van het VAPH (voor personen tot en met 21 jaar, of uitzonderlijk tot en met 25 jaar)
  • een voltijds verblijf in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor minderjarigen buiten Vlaanderen

In dat geval ontvangt men geen zorgbudget van de eerste dag van de maand na de start van het hierboven genoemde budget, de inschrijving of het verblijf tot het einde van de maand waarin het budget, de inschrijving of het verblijf beëindigd wordt.

Er is een overgangsmaatregel voor personen die voor december 2016 een zorgbudget voor mantel- en thuiszorg hadden en op dat moment niet voltijds in een residentiële voorziening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor meerderjarigen verbleven. Onder bepaalde voorwaarden blijven zij hun rechten behouden.

Regelgeving

Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.