Aangepaste plannen voor dinsdag- en zaterdagmarkt, maar nog geen rommelmarkt

Restaurants en cafés zijn terug open, dus er staan opnieuw terrasjes op de Markt. Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is voor de terrassen, paste de stad de plannen van de dinsdag- en zaterdagmarkt aan. Zo kun je na je bezoekje aan de markt, meteen ook 'veilig' een terrasje doen! Snuisteren over de rommelmarkt kan voorlopig nog niet.

Zowel bij de organisatie van markten als bij het inrichten van terrassen moeten er veiligheidsrichtlijnen gevolgd worden. Het is geen gemakkelijke puzzel om te leggen, maar de stad is erin geslaagd om voor de terrassen en de markten voldoende plaats te voorzien zodat dit veilig kan verlopen. De rommelmarkt op zaterdag zal voorlopig niet doorgaan. 

Aangepast plan voor de dinsdag- en zaterdagmarkt

Om horeca-uitbaters de kans te geven om hun terrassen deze zomer uit te breiden, wordt het marktplein zoveel mogelijk vrij gehouden. De stad plaatst de marktkramen op de Havermarkt en parking Werft voor het stadhuis. Tijdens de dinsdagmarkt zullen er nog enkele kramen op het marktplein staan. Op dinsdag zal ook de straat (Werft) langs de kerk en Havermarkt afgesloten zijn omdat hier ook kramen staan.

De markten zijn afsloten met hekken en linten. De markt bezoeken kan via verschillende in- en uitgangen die je herkent aan de grote spandoeken. Om de markten veilig te laten verlopen, neemt de stad een aantal maatregelen:

  • Aan elke in- en uitgang is een hygiënepost met desinfecterende handgel voor bezoekers.
  • Er is een circulatieplan met eenrichtingsverkeer om ervoor te zorgen dat bezoekers voldoende afstand houden. 
  • De stad telt het aantal bezoekers aan de in- en uitgangen zodat het maximum aantal bezoekers niet wordt overschreden. Voor de dinsdagmarkt zijn dat maximum 360 personen. Voor de zaterdagmarkt zijn er minder standhouders en ligt het maximum op 285 personen.
  • Het opstellen van de markt vraagt nu meer tijd dan normaal. Daarom gelden er strikte openingsuren. De dinsdagmarkt is open van 8 uur tot 12.30 uur. De zaterdagmarkt start om 7.30 uur en eindigt om 13 uur.
  • Omdat cafés en restaurants open zijn, is het toilet van de dienst toerisme niet meer toegankelijk voor publiek. De openbare toiletten speelplein De Waaiburg zijn wel open. 

De plannen van de dinsdag- en zaterdagmarkt kun je onderaan de pagina bekijken.

(Nog) geen rommelmarkt

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vorige week aan dat brocante- en rommelmarkten vanaf 8 juni opnieuw zijn toegelaten. Zowel de groenten- als de rommelmarkt staan normaalgezien op zaterdagvoormiddag gepland. Door de strenge coronarichtlijnen bij de organisatie van markten (max. 50 kraampjes, toezicht aan de in-en uitgangen, voldoende afstand tussen de kramen, een circulatieplan voor bezoekers, enz) en door de uitbreiding van de terrassen op de Markt en Havermarkt is het momenteel niet haalbaar om de rommelmarkt opnieuw te organiseren. Op de huidige locatie is er onvoldoende plaats. Voor de organisatie van de rommelmarkt op een andere dag zijn dan weer extra mensen en middelen nodig om dit volgens de opgelegde richtlijnen te kunnen organiseren, terwijl het maximum toegelaten plaatsen en het aantal bezoekers beperkt zijn. De stad Geel besliste om aanstaande zaterdag geen rommelmarkt te organiseren. Volgende maandag beslist de stad over de organisatie van de rommelmarkt in de komende periode (zolang de strenge coronarichtlijnen bij markten nog gelden). We begrijpen dat zowel bezoekers als standhouders opnieuw uitkijken naar onze gezellige rommelmarkt, maar een veilige organisatie staat voorop. 


Aangepaste marktplannen

Gepubliceerd op woensdag 10 juni 2020 12.10 u.