Aangepaste proefopstelling voor veilige schoolomgeving Sint Dimpna

De proefopstelling om de schoolomgeving van basisschool Sint Dimpna veiliger te maken, wordt aangepast. Tijdens het begin en einde van de schooltijd blijft Laar een schoolstraat, waarbij gemotoriseerd verkeer niet is toegelaten vanaf de achteringang van het ziekenhuis tot de aansluiting aan het Sint-Dimpnaplein. Vanaf 3 januari geldt in Laar bovendien enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer vanaf het middeneiland tot aan het kruispunt Sint-Dimpnaplein.

Sinds 19 september is er in Laar een proefopstelling van kracht. Deze kwam tot stand in samenwerking met de school, ouders en de buurt. In december werd een evaluatie gedaan via een kinderbevraging, een enquĂȘte en een participatieavond.

Op basis van de resultaten wordt de proefopstelling aangepast:

  • Laar wordt enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer vanaf het middeneiland tot aan het kruispunt Sint-Dimpnaplein. Het andere deel van Laar blijft dubbelrichting.
    Fietsers en voetgangers behouden hun toegang tot Laar in beide richtingen.

  • Als je parkeert op de parking tegenover de basisschool, ben je verplicht de enkelrichting te volgen en Laar te verlaten via het kruispunt met het Sint-Dimpnaplein.

  • Tijdens het begin en einde van de schooltijd blijft Laar een schoolstraat, vanaf de achteringang van het ziekenhuis tot aan de aansluiting aan het Sint-Dimpnaplein. Tijdens deze uren is er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in dit deel van Laar. Bewoners in dit gedeelte kunnen wel een vergunning aanvragen om de schoolstraat IN en UIT te mogen rijden.

Hoe gaat het verder?

Deze aangepaste proefopstelling wordt opnieuw geëvalueerd door kinderen, ouders en buurtbewoners in juni 2023. Is de evaluatie positief, dan kan de proefopstelling omgevormd worden tot een definitieve maatregel. Is de evaluatie niet (volledig) positief, dan wordt er opnieuw bijgestuurd en worden nieuwe of aangepaste maatregelen ingevoerd.

Dit project maakt deel uit van het project ‘Veilige schoolomgevingen’.
Elk jaar pakt de stad twee schoolomgevingen aan om deze veiliger en gezonder te maken. De maatregelen moeten ouders en leerlingen stimuleren om meer te voet of met de fiets naar school te komen.

Gepubliceerd op vrijdag 30 december 2022 10 u.