Aangifte stormschade

Na een natuurramp op Geels grondgebied, is het belangrijk zo veel mogelijk info te verzamelen over de geleden schade. Dit geeft u best aan bij de stad met het oog op een erkenning als natuurramp door de Vlaamse Overheid.

Meer info over de procedure vindt u op procedure schadevergoeding bij een algemene ramp.

UPDATE - stormweer van 10 maart 2019

Wat moet u doen als u schade heeft geleden op zondag 10 maart 2019?

  1. Kijk na of de geleden schade niet verzekerd is door uw verzekeraar. Uw verzekeraar blijft het eerste aanspreekpunt. Het rampenfonds komt enkel tussen voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s.
  2. Verzamel foto’s van de schade en maak een schatting op. Het kan zeker geen kwaad om hiervoor offertes op te vragen
  3. Stuur de foto’s met beschrijving van de geleden schade en de schatting samen met uw contactgegevens door via onderstaand formulier of breng uw gegevens binnen aan het onthaal van het stadhuis tijdens de openingsuren.
  4. Doe dit uiterlijk tegen vrijdag 5 april 2019