Aangifte van verlies/diefstal Belgische identiteitskaart/paspoort of rijbewijs

Wanneer uw Belgische identiteitskaart of uw Belgisch paspoort verloren of gestolen is of uw Belgisch rijbewijs verloren of gestolen, kan u op de dienst burgerzaken hiervan aangifte doen.

U moet hiervoor niet meer naar het politiekantoor gaan, wij geven uw aangifte door aan de politie. Hiervoor moet u onderstaand aangifteformulier invullen en meebrengen.

Voor wie?

  • Belg waarvan zijn Belgische identiteitsdocumenten (Belgische identiteitskaart of Belgisch paspoort) verloren of gestolen zijn.
  • De persoon waarvan zijn Belgisch rijbewijs verloren of gestolen is

Procedure

U doet aangifte van verlies of diefstal via het aangifteformulier. U krijgt van ons een vervangdocument voor een verloren of gestolen identiteitskaart. Voor een verloren of gestolen paspoort of rijbewijs bestaat er geen vervangdocument.

U start de aanvraag voor een nieuw identiteitskaart of paspoort of rijbewijs

Bedrag

  • Identiteitskaart gewone procedure: 25.10 euro
  • Belgisch paspoort gewone procedure: 75 euro
  • Rijbewijs: 26 euro

Wat meebrengen

  • Aangifteformulier
  • Een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
  • Is de foto op uw rijbewijs niet meer gelijkend? of wilt u een andere foto op uw rijbewijs. Breng dan een nieuwe foto mee.