Aangifte verhuis buitenland

Wie voor langere tijd of definitief naar het buitenland verhuist, moet hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken, dit ten laatste 1 dag voor vertrek. De aangifte van verhuis naar het buitenland kunt u online doen.

Niet-Belgen dienen een afspraak te maken bij de vreemdelingendienst.

Procedure

  • De aangifte van verhuis naar het buitenland doet u ten laatste 1 dag voor vertrek en best zo dicht mogelijk bij de datum van vertrek. Eens u bent uitgeschreven is het moeilijk om nog officiële verrichtingen te doen.
  • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.
  • Bij de uitschrijving krijgt u een model 8 - bewijs van uitschrijving. Hiermee kunt u zich bij de ambassade of het consulaat van België aanmelden (enkel voor Belgen).

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Het adres in het buitenland
  • Pin-code