Aangifte verhuis rusthuis

Wanneer iemand naar een rusthuis verhuist, kan de persoon zelf, de wettelijk vertegenwoordiger of de directeur van het rusthuis de verhuis regelen.

Procedure

  • Bij personen die naar een rusthuis verhuizen volstaat het attest van het rusthuis om de adreswijziging¬†definitief te maken. De wijkagent voert dan geen controle uit.

Wat meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart (eID)
  • PIN-PUK code
  • attest van het rusthuis