Aanmelden als vrijwilliger zomerschool

We zijn op zoek naar 2 profielen van vrijwilligers:

 • leerkrachten (in opleiding) lager/secundair onderwijs
 • begeleiders lager/secundair onderwijs

Voor de functie van vrijwillige begeleider of vrijwillige leerkracht kun je je hieronder opgeven. Daarnaast zoeken we ook ankerleerkrachten (met pedagogisch diploma): solliciteer hier.

Voor het lager onderwijs zien de taken er zo uit:

 • leerkracht lager onderwijs:

  • Je neemt een klas voor je rekening van maximaal 12 leerlingen, ondersteund door een begeleider - tijdens de voormiddag. Je verwerkt rekenen, taal en lezen in je pakket.
  • De inhoudelijke vormgeving van de lessen gebeurt samen met de ankerleerkracht. De zomerschool heeft al heel wat lesmateriaal dat gebruikt mag worden.
  • Tijdens de namiddag doe je de opvolging van je leerlingen (socio-emotioneel en op leervlak) of begeleid je mee de namiddagactiviteit (beurtrol).
  • Meld je hier aan als leerkracht lager onderwijs.
 • begeleider lager onderwijs:

  • Je ondersteunt in de voormiddag de leerkracht in een klas en begeleidt het groepsproces. Je neemt een begeleidende rol op ter ondersteuning van de leerkracht en het leerproces.
  • Tijdens de namiddag neem je een actieve rol in het namiddagaanbod en werk je een aantal activiteiten ook zelf uit.
  • Meld je hier aan als begeleider lager onderwijs.

Voor het secundair onderwijs zien de taken er zo uit:

 • leerkracht secundair onderwijs:

  • Je neemt een actieve rol op in de ondersteuning van de klas, samen met de ankerleerkracht.
  • De ankerleerkracht zal jou instrueren over hoe je het beste kan ondersteunen, en zal lesmateriaal voorzien waarop je je kan baseren.
  • Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning kan je altijd terecht bij de ankerleerkracht.
  • Je kan, indien je dat graag doet, zelf mee nadenken over de vormgeving van het lespakket, en voorstellen doen op basis van eigen inspiratie.
  • Tijdens de activiteiten ben je er voor de groep, doe je actief mee, en probeer je de leerlingen beter te leren kennen.
  • Meld je hier aan als leerkracht secundair onderwijs.
 • begeleider secundair onderwijs:

  • Je ondersteunt de leerkrachten in de begeleiding van het leer- en groepsproces.
  • Je neemt actief deel aan de activiteiten en probeert zo de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Ook hier begeleidt je mee het groepsproces.
  • Je kan, indien je dit wenst, zelf voorstellen doen tot activiteiten, of zelf een activiteit organiseren.
  • Meld je hier aan als begeleider secundair onderwijs.