Aanmelden als vrijwilliger zomerschool 2023

We zijn op zoek naar 2 profielen van vrijwilligers:

 • leerkrachten (in opleiding) lager/secundair onderwijs
 • begeleiders lager/secundair onderwijs

Voor het lager onderwijs zien de taken er zo uit:

Leerkracht lager onderwijs:
 • Je neemt een klasje voor je rekening van maximaal 12 leerlingen, ondersteund door een begeleider - tijdens de voormiddag. Je verwerkt rekenen, taal en lezen in je pakket.
 • De inhoudelijke vormgeving van de lessen gebeurt samen met de ankerleerkracht. De zomerschool heeft al heel wat lesmateriaal dat gebruikt mag worden. Je hoeft dus niet alles zelf te maken.
 • Tijdens de namiddag doe je de opvolging van je leerlingen (socio-emotioneel en op leervlak) of begeleid je mee de namiddagactiviteit (beurtrol).
 • Meld je hier aan als leerkracht lager onderwijs.
Begeleider lager onderwijs:
 • Je ondersteunt in de voormiddag de leerkracht in een klasje en begeleidt het groepsproces. Je neemt een begeleidende rol op ter ondersteuning van de leerkracht en het leerproces.
 • Tijdens de namiddag neem je een actieve rol in het namiddagaanbod en werk je een aantal activiteiten ook zelf uit.
 • Meld je hier aan als begeleider lager onderwijs.

Voor het secundair onderwijs zien de taken er zo uit:

Leerkracht secundair onderwijs:
 • Je neemt een actieve rol op in de ondersteuning van de klas, samen met de ankerleerkracht.
 • De ankerleerkracht zal jou instrueren over hoe je het beste kan ondersteunen, en zal een lespakket voorzien dat je gebruikt.
 • Voor inhoudelijke vragen en ondersteuning kan je altijd terecht bij de ankerleerkracht.
 • Je kan, indien je dat graag doet, zelf mee nadenken over de vormgeving van het lespakket, en voorstellen doen op basis van eigen inspiratie.
 • Tijdens de activiteiten ben je er voor de groep, doe je actief mee, en probeer je de leerlingen beter te leren kennen.
 • Meld je hier aan als leerkracht secundair onderwijs.
Begeleider secundair onderwijs:
 • Je ondersteunt de leerkrachten in de begeleiding van het leer- en groepsproces.
 • Je neemt actief deel aan de activiteiten en probeert zo de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Ook hier begeleid je mee het groepsproces.
 • Je kan, indien je dit wenst, zelf voorstellen doen tot activiteiten, of zelf een activiteit organiseren.
 • Meld je hier aan als begeleider secundair onderwijs.