Aanpassingen openbaar domein

Aanvragen van aanpassingen aan of plaatsen van opritten, boordstenen, straatgoten, betuiningen of overwelvingen van grachten

Online aanvragen Maak een afspraak

Wilt u ter hoogte van uw perceel wijzigingen aan het openbaar domein? Vraag dit altijd aan. Het stadsbestuur zorgt voor de aanpassing. U mag dit nooit zelf uitvoeren. U betaalt de kosten die de stad maakt om de aanpassingen uit te voeren.

Om problemen met de waterafvoer te beperken, leggen vele overheden strikte beperkingen op voor overwelvingen van grachten en verhardingen van bermen. Om wateroverlast te vermijden houdt de stad haar grachten en bermen goed in de gaten.

Volgende wijzigingen kunnen aangevraagd worden:

 • Verharden van opritten

Wenst u verharding op het openbaar domein? Per perceel mag u maximaal 2 opritten hebben met samen een maximale breedte van 6 meter. Het resterende deel van de berm mag alleen bedekt zijn met gras.

De stad legt een oprit in standaard lichtgrijze klinkers. Waar nodig gaat dit gepaard met de aanpassing van de boordsteen, de plaatsing van straatgoot of de plaatsing van een overwelving.

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Per perceel mag u hier maximaal 1 oprit hebben met een maximale breedte van 4,50 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de rijweg). In Geel plaatst de stad ook de verhardingen langs gewestwegen.

 • Aanpassen van boordstenen

Wilt u de boordsteen voor uw oprit laten verlagen? Per perceel mag u maximaal 2 boordsteenverlagingen hebben met een maximale breedte van 6 meter.

De stad plaatst overrijdbare boordstenen of verlaagt de aanwezige boordstenen. Waar nodig gaat dit gepaard met de aanpassing van de achterliggende verharding. Bijvoorbeeld het op hoogte brengen van stoepen, het vervangen van stoepdals door overrijdbare klinkers.

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Per perceel mag u hier maximaal 1 oprit of boordsteenverlaging hebben met een maximale breedte van 4,50 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de rijweg). In Geel verlaagt de stad ook de boordsteen langs gewestwegen.

 • Plaatsen van overwelvingen

Opgelet! Om een overwelving te plaatsen dient u eerst een omgevingsvergunning aan te vragen via Omgevingsloket Vlaanderen (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/verhardingen). Indien u omgevingsvergunning heeft kunt u via deze pagina een overwelving aanvragen.

Wenst u een (baan)gracht in te buizen? De Vlaamse overheid staat per perceel maximaal één overwelving van 5 meter toe (gemeten vanaf de buitenzijde van de kopmuren). Indien aangetoond wordt dat het perceel regelmatig met grotere voertuigen dan personenwagens en lichte vrachtwagens betreden wordt, kan een overwelving tot 7,5 meter toegestaan worden.

De stad plaatst de overwelving. Op de uiteinden worden kopmuren geplaatst. Bovenop de overwelving komt opritverharding in lichtgrijze klinkers.

Voor landbouwpercelen kan een overwelving tot 10 meter aangevraagd worden, deze wordt standaard geplaatst zonder klinkerverharding.

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. In Geel plaatst de stad ook de overwelvingen langs gewestwegen.

Voor erkende waterlopen gelden de regels van de waterloopbeheerder. Meer informatie over waterlopen vindt u onderaan deze pagina.

 • Plaatsen van straatgoten

Wenst u (meer) straatgoot voor uw perceel? U kunt op eigen initiatief een straatgoot laten plaatsen voor uw perceel. Dit kan over de ganse breedte of een deel ervan.

De stad plaatst de straatgoot. Op regelmatige afstand wordt de goot voorzien van een straatkolk.

Een straatgoot is altijd verplicht tussen de rijweg en de oprit om plasvorming te vermijden.

In Geel plaatst de stad ook de straatgoot langs gewestwegen.

 • Verstevigen van grachtkanten

Wilt u de gracht voor uw perceel voorzien van betuining? Dit kan aan één wand of aan beide wanden van de gracht. Ook de lengte bepaalt u zelf: de ganse lengte van de gracht of een deel ervan.

De stad geeft een aannemer de opdracht om de betuining te plaatsen.

De aannemer gaat als volgt te werk.

Met een graafmachine graaft hij de (verzakte) grachtwand uit. Hij stockeert de grond tijdelijk op de rand van de gracht.

Daarna trilt een graafmachine met een trilblok de palen in de grond (acacia palen gepunt, ontschorst maat 2000 x 110 mm), 50 cm uit elkaar tot op de gewenste diepte (50 cm of 70 cm).

Vervolgens bevestigt de aannemer het vlechtwerk (maat 500 x 6 mm of 700 x 6 mm) met nagels aan de palen. Het vlechtwerk komt bovenaan gelijk met de palen. Onderaan zit het vlechtwerk 5 à 10 cm in de grond. Tegen de achterkant van de vlechtmatten komt een geotextiel zodat het grondwater kan doorsijpelen.

Uiteindelijk wordt de grachtwand schuin aangevuld en verdicht met de uitgegraven grond. Indien nodig voert de aannemer extra zwarte grond aan. Om de oever terug te stabiliseren zaait hij deze in met een graszaadmengsel.

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Hier is geen betuining toegestaan.

Procedure

 • U doet een aanvraag bij de stad. (Ook in het geval van een gewestweg bezorgt u uw aanvraag aan de stad. De stad maakt uw aanvraag voor goedkeuring over aan het Vlaamse Gewest. Na goedkeuring door het gewest zijn ook de volgende stappen van toepassing.)
 • Een medewerker van de stad komt ter plaatse, onderzoekt uw aanvraag en maakt een kostenraming.
 • U ontvangt de kostenraming ter goedkeuring.
 • Als de stad uw goedkeuring ontvangt, neemt ze de werken op in de planning.
 • De stad, of een aannemer in opdracht van de stad, voert de werken uit.
 • U ontvangt een factuur (op basis van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden) en betaalt de werken.

Bedrag

U betaalt de kosten die de stad maakt om de aanpassingen uit te voeren. Hiervoor ontvangt u een factuur.

Specifiek voor uw aanvraag maakt de stad een kostenraming. Pas nadat u hiermee akkoord gaat, voert de stad werken uit.

Eenheidsprijzen van veel voorkomende werken

Uitzonderingen

Uitzonderlijke breedtes omwille van veiligheid en toegankelijkheid

Afwijkingen op overwelvingen, opritverhardingen of boordsteenverlagingen kunnen uitzonderlijk in volgende gevallen:

 • Voor toegangen van landbouwpercelen, (landbouw)bedrijven, handelspanden, nijverheidsuitbatingen en gebouwen met specifiek verkeersgenererende activiteiten als en slechts als u kunt aantonen dat dit noodzakelijk is in functie van de toegankelijkheid (door middel van draaicirkels) en/of in functie van de verkeersveiligheid.
 • Als u kunt aantonen dat afzonderlijke toegangen noodzakelijk zijn in het kader van de (verkeers)veiligheid. (Bijvoorbeeld als u het veelvuldige personen- en vrachtvervoer op een site wenst te scheiden.

Bijzondere regels zijn van toepassing

In sommige verkavelingsvergunningen, omgevingsvergunningen, … staat hoe breed een opritverharding, overwelving of boordsteenverlaging maximaal mag zijn. In dat geval gelden de algemene regels niet. Maar zijn deze bijzondere regels van toepassing. Zo wordt bijvoorbeeld in nieuwe verkavelingen de breedte van een opritverharding, overwelving of boordsteenverlaging vaak beperkt tot maximaal 3 meter.

Gewestwegen

Ligt uw perceel langs een gewestweg? Het Vlaamse Gewest beheert deze weg. Overwelvingen zijn hier beperkt tot 5 meter en opritverhardingen tot 4,50 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de kant van de rijweg).

Voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende activiteiten zijn uitzonderingen mogelijk tot 7,5 meter (overwelving) of 7 meter (opritverharding). Meer informatie over opritverhardingen langs gewestwegen vindt u via onderstaande link.

https://wegenenverkeer.be/veelgestelde-vragen/regelgeving/ik-wil-mijn-inrit-aanleggen-waarmee-moet-ik-rekening-houden.

Langs een gewestweg is geen betuining toegestaan.

Ook voor aanpassingen langs gewestwegen doet u uw aanvraag altijd bij de stad. Als het Vlaamse Gewest u een vergunning verleent, loopt uw aanvraag verder via de stad Geel volgens de bovenvermelde procedure. Ook langs gewestwegen blijft het basisprincipe in Geel van toepassing: u mag zelf nooit werken uitvoeren op het openbaar domein.

Waterlopen

Voor erkende waterlopen gelden bijkomende regels. Voor werken uit te voeren aan een erkende waterloop dient de waterloopbeheerder een machtiging af te leveren. Deze machtiging dient steeds tegelijkertijd met de omgevingsvergunning via het omgevingsloket aangevraagd te worden. In Geel zijn de meeste waterlopen van tweede categorie en worden beheerd door de provincie. Meer info over werken aan waterlopen in beheer van de provincie is terug te vinden op de website van de provincie via volgende link.

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-een-waterloop/advies-bij-werken.html 

De waterlopen van eerste categorie (Molse, Grote en Kleine Nete) door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de bevaarbare waterlopen door de Vlaamse Waterweg nv (kanalen en zuidelijk stuk Grote Nete).