Aanvraag reservatie sportinfrastructuur

Publiek is niet toegelaten in de sporthal, ook niet bij -13jarigen. Dat besliste het schepencollege op 8 maart 2021. Ouders of andere gezinsleden mogen niet mee naar binnen, ze moeten het kind afzetten aan de ingang van de sporthal en het kind daar na de training ook weer ophalen.

Hoe reserveren?
Bestudeer de richtlijnen en circulatieplannen (voor Axion, De Doelen en De Zegge) van het AGB Sport en vraag sportinfrastructuur aan met het e-formulier "Reservatie aanvragen". De dienst sport checkt of de infrastructuur nog beschikbaar is en of de vereniging voldoende preventieve maatregelen plant. De nieuwe aanvragen zijn pas definitief na bevestiging van de dienst sport.
Nu kunnen aanvragen ingediend worden voor trainingen tot en met 30 juni 2021.
Voor het aanpassen van bestaande reservaties, kunt u mailen naar sport@geel.be.