Aanvraag uitbreidingsterras

Aanvraag uitbreidingsterras

Elke horeca-uitbater moet een individuele aanvraag voor een uitbreidingsterras ter goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. Een aanvraag indienen moet verplicht online gebeuren via dit formulier.

De aanvraag moet verplicht o.a. volgende informatie bevatten.

 • Naam en adres horecazaak
 • Naam + contactgegevens horeca-uitbater
 • Bijlage: gedetailleerd plan met de afmetingen (bijlagen uploaden)
 • Bijlage: grondplan en hoogtetekening in profiel op schaal, evt. met legende
 • Bijlage: bij voorkeur ook een inplantingsplan (met gevel & straatzijde)

Houd rekening met volgende basisvoorwaarden:

 • Er moet steeds 1.5m vrije doorgang blijven voor voetgangers.
 • Verankering in openbaar domein is niet toegestaan.
 • Er moet voldaan worden aan de veiligheidsvoorwaarden opgelegd door de brandweerzone, bv. inzake verwarming.

Meer informatie

Onderaan deze pagina vind je alvast een reeks FAQ’s terug. Voor specifieke vragen of meer informatie kan u terecht bij centrummanager Jochen Vandeven via e-mail.

FAQ

 1. Welke materialen wil het stadsbestuur niet?
  Partytenten en in het verlengde ervan eenvoudige tenten.
  Plastic zijflappen hebben zeker niet de voorkeur.
 2. Welke materialen wil het stadsbestuur wel?
  a. Esthetisch en duurzaam verantwoorde materialen
  b. Hout
  c. Aluminium
  d. Staal
  e. Ordentelijk materiaalbeheer en rein houden van meubilair en grond