Aanvraag wielerwedstrijd/veldrit

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de organisatie van wielerwedstrijden (incl. duatlons en triatlons).

Ze zijn voor het grootste deel ook van toepassing op de organisatie van alle-terreinwedstrijden, zoals cyclocrossen en mountainbikewedstrijden, maar dan wel al vanaf 1 september 2019.

Vergunning

Voor alle wielerwedstrijden, ook de alle-terreinwedstrijden, moet de organisator een vergunning hebben van elke burgemeester op wiens grondgebied de wielerwedstrijd passeert. Bij een alle-terrein wedstrijd moet de organisator ook de toestemming hebben om de terreinen van het niet-openbaar domein te gebruiken.

Onder ‘wielerwedstrijd’ wordt verstaan: een vergunde manifestatie met rijwielen in competitief verband met meerdere deelnemers, een tijdsopname en/of een klassement.

Een ‘alle terrein wedstrijd’ slaat op een wielerwedstrijd die hoofdzakelijk georganiseerd wordt op onverharde wegen en die slechts deels of niet op de openbare weg plaatsvindt.

Tenminste 14 weken voor de wedstrijddag vraagt de organisator de vergunningen aan bij de betrokken burgemeesters, en dit digitaal met het daarvoor voorziene officieel formulier.

Bron: Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden, BS 3 juli 2019.