Aanvullende financiële steun

De maand rondkomen met een laag gezinsinkomen is moeilijk en soms zelfs niet haalbaar.

Dat weten we bij stad Geel ook. Daarom is de stad in 2021 gestart met een nieuwe aanpak voor aanvullende financiële steun voor wie moeilijk rondkomt. Hierin voorzien we zes korven financiële steun, waarvoor je misschien in aanmerking komt: wonen, energie, gezondheid, leren, vrijetijd en gezinsbudget. In de flyer vind je alle informatie, die je onderaan kunt downloaden.

Kom je in aanmerking voor aanvullende financiële steun?

Bij elke steunaanvraag die we krijgen, gaan de maatschappelijk werkers van de sociale dienst voor deze zes korven na of de aanvrager in aanmerking komt. Voor de berekening hiervan doen we een beroep op REMI. Deze tool werd ontwikkeld door CEBUD (centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More) en is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde referentiebudgetten.

Kijk zelf of je in aanmerking komt via REMINI

Omdat we weten dat de stap naar het Sociaal Huis niet evident is, willen we de drempel verlagen. Daarom werd een vereenvoudigde versie van REMI ontwikkeld: REMINI. Deze tool kun je als inwoner zelf gebruiken. Je vult de nodige gegevens in en krijgt dan een eerste inschatting van het budget dat nodig is om menswaardig te kunnen leven. Zo kom je te weten of je in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun.

Bereken met REMINI of je in aanmerking komt.

Het Sociaal Huis kan je financieel helpen door bijvoorbeeld:

 • een toelage (= extra geld) te geven voor je huur
 • een toelage te geven om je energie te betalen
  Bv. gas- of elektriciteitsrekeningen
 • een deel van je medische kosten terug te betalen
  Bv. dokter- of apotheekkosten
 • een deel van de kosten terug te betalen voor de school of studiemateriaal
  Bv. schoolrekeningen of laptop
 • een deel van de kosten terug te betalen voor vrije tijd
  Bv. sport, jeugdbeweging, bibliotheek
 • te helpen met onverwachte kosten in je gezin die je niet kan betalen
  Bv. kledij, factuur, onverwachte kosten

Voor wie?

Alle Geelse inwoners en lokale welzijnspartners kunnen via de REMINI-tool te weten komen of iemand in aanmerking komt voor extra financiële steun.

Procedure

Om te weten of en hoe we jou kunnen helpen, hebben we informatie nodig over jou en je gezin.

Je maakt met je maatschappelijk werker afspraken over:

 • Wat jij moet doen om deze hulp aan te vragen.
  Bv. facturen, loonbrieven, rekeninguittreksels, huurcontract binnenbrengen, verhoogde tegemoetkoming aanvragen, je inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor en sociale woningmaatschappij … 
 • Hoe je maatschappelijk werker jou hierbij kan helpen.

Heb je nog geen maatschappelijk werker? Geen probleem, neem contact op met:
Rika Stevens van de sociale dienst, 014 56 71 15, rika.stevens@geel.be

REMINI-tool

Via de REMINI-tool kun je eenvoudig inschatten of je in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun. 

Om een berekening te kunnen maken, voer je enkele gegevens in REMINI in: je gezinssamenstelling, inkomsten en huisvestingkosten. REMINI vraagt ook naar eventuele bijzondere gezondheidsuitgaven en kinderopvangkosten. Op basis van al deze gegevens geeft REMINI aan of jij beschikt over een menswaardig inkomen. Indien uit de berekening blijkt dat jij mogelijk een tekort ervaart, ontvang je een uitnodiging om contact op te nemen met het sociaal huis. Een maatschappelijk werker bekijkt je aanvraag nauwkeurig en legt deze voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit comité beslist over elke steunaanvraag.

Aan de slag met REMINI!