Budgetbeheer

De maand rondkomen met een laag gezinsinkomen is moeilijk en soms zelfs niet haalbaar.

Dat weten we bij stad Geel ook. Daarom is de stad in 2021 gestart met een nieuwe aanpak voor aanvullende financiële steun voor wie moeilijk rondkomt. Hierin voorzien we zes korven financiële steun, waarvoor je misschien in aanmerking komt: wonen, energie, gezondheid, leren, vrijetijd en gezinsbudget. In de flyer vind je alle informatie, die je onderaan kunt downloaden.

Kom je in aanmerking voor aanvullende financiële steun?

Bij elke steunaanvraag die we krijgen, gaan de maatschappelijk werkers van de sociale dienst voor deze zes korven na of de aanvrager in aanmerking komt. Voor de berekening hiervan doen we een beroep op REMI. Deze tool werd ontwikkeld door CEBUD (centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More) en is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde referentiebudgetten.

Kijk zelf of je in aanmerking komt via REMINI

Omdat we weten dat de stap naar het Sociaal Huis niet evident is, willen we de drempel verlagen. Daarom werd een vereenvoudigde versie van REMI ontwikkeld: REMINI. Deze tool kun je als inwoner zelf gebruiken. Je vult de nodige gegevens in en krijgt dan een eerste inschatting van het budget dat nodig is om menswaardig te kunnen leven. Zo kom je te weten of je in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun.

Bereken met REMINI of je in aanmerking komt.

Als u moeilijkheden hebt met het beheren van uw budget kunt u een beroep doen op het budgetbeheer van het OCMW.

Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houdt u uw budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt uw budget beheerd door uw maatschappelijk werk(st)er.

Voor wie?

Alle Geelse inwoners en lokale welzijnspartners kunnen via de REMINI-tool te weten komen of iemand in aanmerking komt voor extra financiële steun.

Procedure

  • Ga langs bij uw OCMW. Daar zal een maatschappelijk werk(st)er naar uw verhaal luisteren en nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor u.
  • Is budgetbeheer iets voor u, dan zal de maatschappelijk werk(st)er een inventaris opstellen van al uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Daarna wordt er een budgetbeheerrekening geopend op uw naam.
  • Al uw inkomsten worden voortaan op deze rekening gestort. Uw maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er uw kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
  • U ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor uw dagelijkse uitgaven.
  • Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.