Aanvullende financiële steun

De maand rondkomen met een laag gezinsinkomen is moeilijk en soms zelfs niet haalbaar.

Dat weten we bij stad Geel ook. Daarom is de stad in 2021 gestart met een nieuwe aanpak voor aanvullende financiële steun voor wie moeilijk rondkomt. Hierin voorzien we zes korven financiële steun, waarvoor je misschien in aanmerking komt: wonen, energie, gezondheid, leren, vrijetijd en gezinsbudget. In de flyer vind je alle informatie, die je onderaan kunt downloaden.

Kom je in aanmerking voor aanvullende financiële steun?

Bij elke steunaanvraag die we krijgen, gaan de maatschappelijk werkers van de sociale dienst voor deze zes korven na of de aanvrager in aanmerking komt. Voor de berekening hiervan doen we een beroep op REMI. Deze tool werd ontwikkeld door CEBUD (centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More) en is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde referentiebudgetten.

Kijk zelf of je in aanmerking komt via REMINI

Omdat we weten dat de stap naar het Sociaal Huis niet evident is, willen we de drempel verlagen. Daarom werd een vereenvoudigde versie van REMI ontwikkeld: REMINI. Deze tool kun je als inwoner zelf gebruiken. Je vult de nodige gegevens in en krijgt dan een eerste inschatting van het budget dat nodig is om menswaardig te kunnen leven. Zo kom je te weten of je in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun.

Bereken met REMINI of je in aanmerking komt.

Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij een maatschappelijke werker uw budget beheert voor een bepaalde tijd, nadat u uw akkoord gegeven hebt. Dit beheer kan zowel met als zonder schulden en gebeurt in samenspraak met de maatschappelijke werker en uzelf.

Hierbij is het de bedoeling dat de maatschappelijk werker kan beschikken over uw inkomsten, om zo een aantal betalingen te kunnen uitvoeren. Uiteraard wordt er leefgeld ter beschikking gesteld voor uw dagelijkse uitgaven voor voeding, hygiëne, vervoer, enz.

Meer informatie kan u vinden op www.eerstehulpbijschulden.be.

Voor wie?

Alle Geelse inwoners en lokale welzijnspartners kunnen via de REMINI-tool te weten komen of iemand in aanmerking komt voor extra financiële steun.

Voorwaarden

 • U heeft moeilijkheden om een overzicht te hebben over uw inkomsten/uitgaven en met het beheren van uw budget.
 • U heeft nood aan professionele hulp waarbij een professional (tijdelijk en met uw toestemming) het beheer van uw budget overneemt.

Procedure

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond budgetbeheer hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en samen met u, uw situatie bekijken.
 • De maatschappelijk werker zal samen met u de meegebrachte documenten overlopen. Indien u nog geen documenten heeft meegebracht, geen probleem, dan zal de maatschappelijk werker u hiermee helpen.
 • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. U kan zelf beslissen of u ingaat op het voorstel.
 • Eens u ingaat op het voorstel, kan het budgetbeheer opgestart worden.

Bedrag

Gratis hulpverlening

Deze hulpverlening is gratis.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien mogelijk
  • Lijst van uitgaven die u maandelijks moet doen (bv. huur, energie, telecom, enz.) en uitgaven die u minder moet doen (bv. verzekeringen, enz.).
  • Inkomsten die u (en eventuele huisgenoten) heeft.
  • Lijst van schulden die u eventueel heeft bij bepaalde schuldeisers (en waar eventueel afbetalingsplannen geregeld zijn).

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.