Bezoek aan het OPZ Geel (van 9:30 uur tot 12:30 uur)

Het OPZ Geel is een openbaar psychiatrisch zorgcentrum met een tweedelijnsopdracht, dat voor mensen met een psychiatrische problematiek en hun directe omgeving, op respectvolle wijze kwaliteitsvolle en professionele zorg organiseert om samen te werken aan herstel.

 "De geschiedenis van het OPZ Geel start in de 7e eeuw met de legende van de Heilige Dimpna: een Ierse koningsdochter die in het jaar 600 op de vlucht ging voor de incestueuze intenties van haar vader. Dimpna stak met enkele getrouwen de Noordzee over en belandde in Zammel, een gehucht van Geel. De Ierse koning achterhaalde haar echter vlakbij de Sint-Maartenskapel van Geel en onthoofdde zijn dochter eigenhandig. Rond het midden van de twaalfde eeuw werd de Heilige Dimpna door bedevaarders aangeroepen voor allerlei ziekten; heel in het bijzonder voor krankzinnigheid (haar vader had haar immers in een vlaag van waanzin gedood). Geesteszieken werden door familieleden in grote getale naar Geel gebracht om er negen dagen lang boete te doen. Na hun verblijf keerden niet alle zieken terug naar hun plaats van herkomst: een deel van hen werd in Geelse gezinnen ondergebracht. Dit was het begin van de psychiatrische gezinsverpleging in Geel. Begin jaren 1980 werd de Sanokliniek opgericht omdat er in de regio Kempen nood was aan een algemeen psychiatrisch ziekenhuis." Uit website OPZ Geel, http://www.opzgeel.be Ons bezoek bestaat uit 2 delen. In het 1ste deel genieten we een heuse rondleiding met gids over de historische campus van het OPZ Geel waarbij de focus zal liggen op 'Psychiatrische zorg in Geel vroeger en nu'. Na ongeveer 1,5 uur en een korte pauze start deel 2 van ons bezoek. In het bezoekersgebouw worden we ontvangen en rondgeleid door ervaringsdeskundigen waarbij, na het bekijken van een film over het OPZ (duur: ongeveer 10 minuten), de focus zal liggen op 'Ontmoeting en gesprek'. Deel 2 gaat door op de 1ste verdieping van het bezoekerscentrum, let wel: er is geen lift! Samenkomst om 9:25 uur aan OPZ Geel, Dokter Sanodreef 4, 2440 Geel. Gelieve er rekening mee te houden dat deel 1 een wandeling over de historische campus betreft. Hierbij is er 1 à 2 keer mogelijkheid om even te rusten/ te zitten. Deelnameprijs: leden € 7, niet-leden betalen € 10. Gelieve de deelname te storten op rekeningnummer van Willemsfonds Mol BE96 8601 0925 3405 met vermelding van uw naam, 'OPZ' en het aantal personen. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de deelname.