De woorddienst - A-jaar

Samenhang en betekenis van de lezingen van de woorddienst op zondagen in het A-jaar.

Voorgangers en predikanten in weekendvieringen investeren doorgaans veel tijd en energie in de voorbereiding van een homilie. Het is soms zoeken naar inspiratie. Vertrekpunt zijn uiteraard de lezingen zelf. Een eerste stap daarbij is te zien dat de woorddienst niet zomaar uit losse opeenvolgende elementen bestaat, maar een eigen samenhang en dynamiek heeft; daaruit spreekt al een betekenis en bedoeling, die in de homilie kan verkend en verhelderd worden. Vicaris voor de liturgie Bart Paepen vertelt vanuit eigen ervaring hierbij het volgende: 'Vele jaren heb ik als priester op zondag bijna uitsluitend gepreekt over de evangelietekst die het lectionarium aanreikte. De eerste lezing liet ik dan links liggen. De antwoordpsalm, de tweede lezing en het evangelievers werden zelfs niet gelezen in de kerken waar ik voorging. Het is pas recent dat ik mij geroepen voel om verder te kijken dan de evangelietekst om de homilie voor te bereiden. Een sterke stimulans hiertoe vond ik in het inzicht hoe het leesrooster is opgebouwd door de commissies die het zondagslectionarium hebben samengesteld na het Tweede Vaticaanse Concilie. Hoe verder ik mij hierin verdiepte, hoe enthousiaster ik werd over het resultaat van hun werk. Veel meer dan ik vooraf kon vermoeden, vormen eerste lezing, antwoordpsalm, tweede lezing, evangelievers en evangelie een geheel. Ik beluister de zondagse Schriftlezingen graag als een compositie waarin een eigen dynamiek schuilt. Door de verschillende teksten samen te bekijken, ontstaat betekenis die meer is dan de som van de aparte elementen.' Het is deze betekenis die Bart in deze vorming wil blootleggen aan de hand van enkele voorbeelden uit het leesrooster van het A-jaar. Daarmee hopen we jou alvast concrete preekinspiratie mee te geven voor het nieuwe kerkelijke jaar (dat start met de advent dit najaar)! Inschrijven bij CCV voor vicariaat Antwerpen, bij de dekenaten voor het vicariaat Kempen.

In samenwerking met Vlaamse Overheid

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Feestzaal Elsum Geel

Inschrijven tot

Organisatie

CCV

Filter op categorie