Adoptie inschrijving

Adoptie is een juridische maatregel. De dienst burgerzaken doet de inschrijving van het adoptiekind in het bevolkings- of vreemdelingenregister en schrijft de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten over in het bijgevoegd register van geboortes.

Procedure

Binnenlandse adoptie

  • Wenst u binnen België een kind te adopteren, contacteer dan:

Kind en Gezin, Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA)

Hallepoortlaan 27

1060 Brussel

tel: 02 533 14 76

E-mail: adoptie@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Buitenlandse adoptie

  • Een buitenlands adoptievonnis moet u in België eerst laten registreren bij de Federale Overheidsdienst:

Federale centrale autoriteit

FOD Justitie

Dienst internationale adoptie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

tel: 02 542 71 61

fax: 02 542 70 56

E-mail: adoption.int.adoptie@just.fgove.be

  • Daarna schrijft de dienst burgerzaken de adoptiebeslissing over.

Bedrag

  • De inschrijving is gratis

Wat meebrengen

  • De elektronische identiteitskaart (eID)
  • De geboorteakte van uw adoptiekind voorzien van de nodige legalisatie en vertaling
  • Voor buitenlandse adoptie: adoptievonnis voorzien van de nodige legalisatie en het bewijs van registratie van de buitenlandse adoptiebeslissing