Adreswijziging niet-Belg op verblijfsdocument

Na het bezoek van de wijkagent krijgt u van de vreemdelingendienst een kaartje toegestuurd per post. Als u dit ontvangen hebt, moet u een afspraak maken bij de dienst vreemdelingenzaken om de adreswijziging op de elektronische verblijfskaart te registeren.

Wat meebrengen

  • Elektronische verblijfskaart
  • Pin-code
  • Het kaartje dat u van de vreemdelingendienst ontvangen hebt