Hou het veilig! Tips van onze korpschef tijdens de coronaperiode

Het volgen van de opgelegde maatregelen vraagt heel wat inspanningen van de Gelenaars. De politie merkt dat de meeste mensen de maatregelen goed opvolgen. Dirk Van Aerschot, korpschef van politiezone Geel - Laakdal - Meerhout, geeft enkele tips om het veilig te houden in deze uitzonderlijke tijden.

De lokale politie Geel - Laakdal - Meerhout biedt deze drie gemeenten onmisbare hulp in de bestrijding van het coronavirus. De coronacrisis heeft uiteraard ook een zware impact op de werking en de organisatie van de politiezone. Enerzijds garanderen zij de basiswerking, anderzijds zet de politie extra ploegen in om de naleving van de federale richtlijnen te controleren in de drie gemeenten van de politiezone. De stad Geel is de politiezone zeer dankbaar voor deze hulp en ondersteuning.

Cijfers

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft de afgelopen week en het voorbije weekend in totaal 41 processen-verbaal uitgeschreven voor overtredingen van de opgelegde maatregelen voor het indijken van het coronavirus. De bekeuringen werden hoofdzakelijk gegeven voor samenscholingen en niet-noodzakelijke verplaatsingen. Bovendien waren er ook enkele overtredingen waarbij teveel personen, die niet deel uitmaakten van het gezin, in één voertuig zaten. 

Tips

Korpschef Dirk Van Aerschot geeft graag 5 adviezen mee om het veilig te houden in deze uitzonderlijke tijden. In onderstaand filmpje kun je zijn volledige boodschap bekijken.

  • Blijf zorgen voor een veilig verkeer

De files en de ongevallen zijn bijna geheel verdwenen, maar snelheidsduivels zien hun kans schoon. Weet dat de coronacrisis geen vrijgeleide is voor hen.

  • Zorg voor je buren

De politie ziet her en der oude burenruzies opflakkeren en nieuwe ontstaan. Dat is niet de bedoeling. Vriendelijkheid en verdraagzaamheid zijn nu aan de orde!

  • Zorg voor je gezin

In vele gezinnen worden de banden opnieuw sterker gesmeed. Maar dat is niet overal zo. De politie ziet huiselijke moeilijkheden nu al toenemen. Wees lief voor elkaar en amuseer je!

  • Zorg dat je geen slachtoffer wordt van criminelen op het internet

De criminaliteit op straat is sterk gedaald, die op het internet niet. Integendeel. Criminelen worden steeds creatiever om je geld af te troggelen via het internet en ze schuwen het niet om de Coronacrisis daarvoor te misbruiken. Wees daarom extra voorzichtig op het internet.

  • Zorg voor leuke dingen op sociale media

Meldingen over flagrante overtredingen van de coronamaatregelen mag je rechtstreeks aan de politie bezorgen via de telefoon. Meldingen op sociale media helpen niemand vooruit en zorgen alleen maar voor frustraties. 

Gepubliceerd op maandag 30 maart 2020 17.30 u.