Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen

Naar aanleiding van de onveilige situatie in Afghanistan door de recente machtsovername van de Taliban rijzen er heel wat vragen over de evacuatiemissie van de Belgische overheid en de impact op de verblijfsaanvragen en -procedures van Afghanen in Afghanistan en België.

Op de website van Agii vindt u een overzicht van de (praktische) informatie die momenteel ter beschikking is: https://www.agii.be/nieuws/afghanistan-evacuatie-en-verblijfsaanvragen#praktischeinformatieevacuatie.

Deze informatie is beperkt aangezien de situatie in Afghanistan onderhevig is aan verandering.

Verdere ontwikkelingen zullen op de website van Agii gepubliceerd worden.

Wij raden tevens aan om volgende websites regelmatig te raadplegen:

* Bevoegde instanties: CGVS, DVZ, FOD Buitenlandse Zaken

* Hulporganisaties: Myria, UNHCR