Afschrift akte van geboorte

Als u het document aanvraagt voor gebruik in het buitenland, lees dan eerst het stuk 'Legalisatie van documenten'.

Online aanvragen Maak een afspraak

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornaam, plaats en datum van de geboorte.

Een internationale geboorteakte is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in 10 talen.

Procedure

  • U kan het attest online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Legalisatie van documenten

Indien het document aangevraagd wordt voor gebruik in het buitenland kan er een legalisatie of apostille nodig zijn. Of er al dan niet een legalisatie nodig is op uw document kan u HIER terugvinden.

Sinds 1/05/2018 kan er ook een digitale legalisatie of apostille aangevraagd worden.

  • apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven.
  • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.

Hoe u uw document kan laten legaliseren op de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken kan u HIER terugvinden.